Thi quốc gia 2019 từ ngày 24 đến 27 tháng 6

29/03/2019 06:29
Trinh Phúc
(GDVN) - Năm nay tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/4/2019 đến 20/4/2019.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai chính xác thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn để ghi thông tin vào mục đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống Quản lý thi.

Thi quốc gia 2019 từ ngày 24 đến 27 tháng 6 ảnh 1
Năm nay, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ 24 đến 27 tháng 6 (ảnh giaoduc.net.vn).

Tài khoản này được dùng để đăng nhập vào hệ thống Quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp.

Để bảo mật thông tin, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu, đồng thời bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi 1 trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.

Thí sinh được đăng ký môn Ngoại ngữ khác với môn đang học ở trường phổ thông. Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu cụ thể trong hướng dẫn.

Thi quốc gia 2019 từ ngày 24 đến 27 tháng 6 ảnh 2Thi quốc gia năm nay, chấm thi trắc nghiệm có muốn gian lận cũng không thể

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp đầy đủ, đúng thông tin;

Rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo độ chính xác các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có);
Xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Kỳ thi Trung học phổ thông  quốc gia 2019 tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân – với thí sinh học chương trình trung học phổ thông;

Tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông).

Các bài thi đều theo hình thức trắc nghiệm, trừ môn Ngữ văn thi tự luận.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

 Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài tổ hợp thì bắt buôc phải thi cả 2 bài thi này; nếu bỏ 1 trong 2 bài sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để xét tuyển sinh đại học cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào các ngày: 24, 25, 26, 27/6/2019.

Trinh Phúc