Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an 2013

01/02/2013 01:03 Tuổi Trẻ
Cục Đào tạo - Bộ Công an thông báo năm 2013, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy tại các trường ĐH, học viện ngành công an là 3.850 chỉ tiêu.

Các trường công an đều bổ sung khối thi A1, riêng Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy vẫn chỉ tuyển sinh khối A đối với cả chỉ tiêu đào tạo cho công an và đào tạo cho các ngành dân sự.

1. Chỉ tiêu cụ thể của Học viện An ninh nhân dân như sau:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

Học viện An ninh nhân dân - mã trường ANH

810

Các ngành đào tạo đại học:

Điều tra trinh sát

D860102

A, A1, C, D1

Điều tra hình sự

D860104

A, A1, C, D1

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

D310202

C,D1

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

Luật

D380101

A, C, D1

Học viện tổ chức thi tuyển sinh. Thí sinh phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Điều tra trinh sát và Điều tra hình sự tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra.

+ Các ngành còn lại tuyển sinh trong toàn quốc.

Trong tổng 810 chỉ tiêu có 30 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Quân y và Học viện Kỹ thuật mật mã xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A, A1 các ngành Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Luật.

2. Chỉ tiêu cụ thể của Học viện Cảnh sát nhân dân:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Học viện Cảnh sát nhân dân (mã trường CSH)

980

Các ngành đào tạo đại học:

Điều tra trinh sát

D860102

A, A1, C, D1

Điều tra hình sự

D860104

A, A1, C, D1

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

D860109

A, A1, C, D1

Kỹ thuật hình sự

D860108

A, A1, C, D1

Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân

D860111

A, A1, C, D1

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

D860112

A, A1, C, D1

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Thí sinh phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

- Vùng tuyển sinh: Ngành ngôn ngữ Anh tuyển sinh trong toàn quốc. Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra.

- Trong tổng 980 chỉ tiêu có 40 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hậu cần: Xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A, A1 các ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

3. Chỉ tiêu cụ thể Trường ĐH An ninh nhân dân:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

Trường ĐH An ninh nhân dân (ANS)

650

Các ngành đào tạo ĐH:

Điều tra trinh sát

D860102

A, A1, C, D1

Điều tra hình sự

D860104

A, A1, C, D1

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Thí sinh phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam, từ Quảng Trị trở vào.

- Trong tổng số 650 chỉ tiêu có 30 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Quân y: Xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A, A1.

4. Chỉ tiêu cụ thể Trường ĐH Cảnh sát nhân dân:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (CSS)

700

Các ngành đào tạo đại học:

Điều tra trinh sát

D860102

A, A1, C, D1

Điều tra hình sự

D860104

A, A1, C, D1

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Thí sinh phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

- Vùng tuyển sinh: Phía Nam, từ Quảng Trị trở vào.

- Trong 700 tổng chỉ tiêu có 40 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học tại Học viện Hậu cần và Học viện Kỹ thuật quân sự: Xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A, A1.

5. Chỉ tiêu cụ thể Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

350

Thí sinh phía Bắc (PCH)

Thí sinh phía Nam (PCS)

Ngành đào tạo đại học:

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

D860113

A

Đào tạo cho ngành công an

300

Đào tạo cho các ngành dân sự

50

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.

- Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu đào tạo cho ngành công an phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu đào tạo cho các ngành dân sự không phải qua sơ tuyển, đăng ký và nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

6. Chỉ tiêu cụ thể Trường ĐH Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân:

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

Trường ĐH Kỹ thuật - hậu cần công an nhân dân

360

Thí sinh phía Bắc (HCB)

Thí sinh phía Nam (HCN)

Các ngành đào tạo đại học:

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

- Thí sinh phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc

- Trong tổng 360 chỉ tiêu có 60 chỉ tiêu đào tạo đại học liên kết với Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng (học tại trường).

Tuổi Trẻ