Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Mã tuyển sinh: DDF
Cụm trường:Đà nẵng
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, TP Đà Nẵng
Website: //www.ud.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1650

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Sư phạm Tiếng Anh

 gồm 2 chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh 70 chỉ tiêu; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 105 chỉ tiêu.

D140231 D1 175
Sư phạm Tiếng Pháp
D140233 D1,D3 35
Sư phạm Tiếng Trung
D140234 D1,D4 35
Ngôn ngữ Anh

 gồm 3 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Anh 450 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Anh thương mại 210 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Anh du lịch 70 chỉ tiêu.

D220201 D1 730
Ngôn ngữ Nga

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Nga 35 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Nga du lịch 35 chỉ tiêu.

D220202 C,D1,D2 70
Ngôn ngữ Pháp

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Pháp 35 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Pháp du lịch 70 chỉ tiêu.

D220203 D1,D3 105
Ngôn ngữ Trung

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Trung 105 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Trung thương mại 35 chỉ tiêu.

D220204 D1,D4 140
Ngôn ngữ Nhật
D220209 D1,D6 105
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210 D1 70
Ngôn ngữ Thái Lan
D220219 D1 35
Quốc tế học
D220212 D1 150

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Môn thi - Điều kiện khác:
* Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
* Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

Thông tin khác:

* Đại học Đà Nẵng có 6 Trường thành viên, 1 Phân hiệu và một Khoa trực thuộc là: ĐH Bách khoa (DDK), ĐH Kinh tế (DDQ), ĐH Ngoại ngữ (DDF), ĐH Sư phạm (DDS), CĐ Công nghệ (DDC), CĐ Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY).
* ĐH Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho các trường thành viên, PH KonTum và Khoa trực thuộc.
* Trường Đại học Ngoại ngữ: Trong 1650 chỉ tiêu đào tạo đại học có 245 chỉ đào tạo sư phạm.

Trần Trang
Đang tải tin...