Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Văn hóa Hà Nội năm 2013

31/01/2013 11:20 Theo Thanh niên
ĐH Văn hóa Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

ĐH Văn hóa Hà Nội tuyển 1.100 chỉ tiêu. Cụ thể:

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

1.100

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C, D1

- Khoa học thư viện

D320202

C, D1

- Thông tin học

D320201

C, D1

- Bảo tàng học (chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích)

D320305

C, D1

- Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa, Văn hóa truyền thông)

D220340

C, D1

- Văn hóa Dân tộc thiểu số, gồm các chuyên ngành :

D220112

+ Chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa DTTS

C, D1

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hóa DTTS

R1

- Quản lý văn hóa, gồm các chuyên ngành:

D220342

+ Chuyên ngành Chính sách văn hóa và Quản lý Nghệ thuật

C, D1,

R1

+ Chuyên ngành Quản lý hoạt động Mỹ thuật - Quảng cáo

N2

+ Chuyên ngành Quản lý các hoạt động Âm nhạc

N1

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

N3

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

N4

- Ngành Sáng tác văn học(Chuyên ngành Viết báo)

D220110

C, D1

- Ngành Việt Nam học gồm các chuyên ngành:

D220113

+ Chuyên ngành Văn hóa Du lịch

C, D1

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

C, D1

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

D1

Các ngành đào tạo cao đẳng:

400

- Quản lý văn hóa

C220342

C, D1

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

- Việt Nam học (Chuyên ngành văn hóa du lịch)

C220113

C, D1

- Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

C, D1

Theo Thanh niên