Chọn người giỏi nhất hay người học hỏi không ngừng?

30/03/2017 08:00 Giáo sư John Vũ
(GDVN) - Mặc dù, cuộc phỏng vấn của 2 người đã diễn ra rất tốt nhưng chỉ có một vị trí mở ra. Vậy ai là người xứng đáng trong lúc này?

Tháng trước, hai sinh viên tốt nghiệp tới gặp tôi để xin thư giới thiệu (Recommendation letter). Họ không biết rằng cả hai đều được phỏng vấn bởi cùng một công ty. 

Mặc dù, cuộc phỏng vấn của họ đã diễn ra rất tốt nhưng chỉ có một vị trí mở ra và người quản lí là một cựu sinh viên của tôi. 

Anh ấy mừng rằng cả hai cũng là sinh viên của tôi nên anh ấy yêu cầu họ xin thư giới thiệu của tôi. 

Điều đó đặt tôi vào tình thế khó xử vì tôi biết anh ấy sẽ quyết định dựa trên lá thư giới thiệu của tôi.

Lựa chọn người giỏi nhất hay người học hỏi không ngừng (Ảnh dẫn từ trang cá nhân của Giáo sư John Vũ)

Bob là một trong những sinh viên giỏi nhất lớp và luôn được điểm hàng đầu trong mọi bài thi. 

Anh thường tới lớp sớm và sẵn sàng học. Anh ta không mấy khi đặt câu hỏi trong lớp hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất cứ giáo sư nào. 

Anh là một sinh viên độc lập, biết điều mình muốn, biết đưa nỗ lực vào học tập, và biết chú tâm vào việc học của mình. 

Chuyện của chàng trai quyết tâm bỏ đại học để đi học nghề

(GDVN) - Em Nguyễn Văn Thiết đã thi đỗ và từng học đại học một thời gian rất ngắn, sau đó em nhận ra rằng học đại học không phải là con đường thành công duy nhất.

Anh hoà hợp tốt với những người khác trong lớp và sẵn sàng giúp đỡ những sinh viên khác, phần lớn không giỏi bằng anh, nên mọi người đều coi anh như người lãnh đạo.

Jane cũng là một sinh viên giỏi mặc dầu cô ta không phải giỏi nhất. Cô dự mọi lớp và ghi chép cẩn thận. 

Cô ta rất tích cực trong thảo luận lớp và thường đặt các câu hỏi về điều cô ta không hiểu rõ. 

Hầu hết các câu hỏi của cô đều rất sâu và phản ánh hiểu biết của cô về tài liệu môn học. Cô luôn học hỏi và thường tới văn phòng của tôi và các giáo sư khác để hỏi thêm. 

Ngoài ra cô thường tìm đến những sinh viên giỏi hơn trong lớp để học hỏi, kẻ cả Bob cũng thường chỉ dạy cho cô. Mặc dù cô ta không phải là người lãnh đạo nhưng cô làm việc chăm chỉ và có thái độ học hỏi không ngừng.

Bạn nghĩ tôi nên giới thiệu ai? Sinh viên giỏi nhất hay sinh viên học hỏi không ngừng?

Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi viết thư giới thiệu cả hai, nhưng trong lá thư giới thiệu cho Jane, tôi nhấn mạnh rằng cô ta là người có nhiều triển vọng và tiềm năng cao.

Dù cô ấy không phải người giỏi nhất lớp nhưng tôi nghĩ Jane sẽ tiến xa hơn Bob với việc học học hỏi không ngừng của cô ta. 

Tôi chắc nhiều bạn có thể không đồng ý với tôi nhưng tôi nghĩ cho tương lai nhiều hơn là chỉ giới thiệu ai đó giỏi trong lúc này.

Giáo sư John Vũ