Chùm ảnh: Ký ức một thời về lớp học Pháp thuộc

21/06/2012 06:05 Xuân Trung (Tổng hợp)
(GDVN) - Những hình ảnh lớp học thời Pháp thuộc gợi cho chúng ta về quá khứ của học sinh đầu thế kỷ XX. 
Học sinh trường làng
Học sinh Trường trên tỉnh
Ông đồ gõ đầu trẻ

Môn lịch sử - Thời đó đã đưa lịch sử Ai Cập vào giảng dạy
Giờ địa lý - Bản đồ minh hoạ vẽ to thật to, còn vẽ trên bảng nữa chứ. Còn bản đồ giáo viên minh họa giảng dạy bây giờ căng mắt mà nhìn. Thảo nào các cụ mình ngày xưa giỏi hơn bây giờ nhiều.
Giờ hoá học - Thời đó đã sử dụng dụng cụ trực quan đưa vào bài giảng
Môn sinh học - Đi thực tế - bây giờ thì đào đâu ra voi để xem thực tế ????
Giờ thể dục nam
Một lớp học thời Pháp thuộc
Môn lịch sử - Đi thực tế
Xuân Trung (Tổng hợp)