Chùm ảnh: Những nổi khổ của học sinh Việt Nam (P3)

05/10/2012 06:16 Hồ Sỹ Anh (tổng hợp)
(GDVN) - Trên đất nước Việt Nam còn nhiều hình ảnh học trò đến trường trong khó khăn… khiến nhiều người phải rơi nước mắt, nhưng cũng rất trân trọng và nể phục vì sự hiếu học vượt lên mọi hoàn cảnh để tìm đến cái chữ.
Trời nóng hay trời lạnh việc bơi sông đến trường của các em vẫn diễn ra bình thường.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI


Tự chèo thuyền qua sông để đến trường.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Vắt áo, xắn quần lội suối vượt lũ tới trường.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Vắt áo, xắn quần lội suối vượt lũ tới trường.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Với các em vùng cao, việc được đến trường là một niềm vui, cho dù phải... lội bùn
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Ở những vùng nông thôn, miền núi còn rất nhiều những trường học tạm bợ như thế này.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Những ngôi trường được dựng lên tạm bợ, sơ sài.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Bão đến rồi đi, để lại cho các em là ngôi trường đổ nát, sách vở không còn nữa.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Đến trường với bộ quần áo bẩn và rách nát.
NHỮNG NỖI KHỔ CỦA HỌC SINH VIỆT NAM (P2)
<<NỮ SINH CĐ DU LỊCH ĐẸP DỊU DÀNG TRONG NẮNG THU
<<VẺ ĐẸP KIÊU SA CỦA HOT GIRL CĐ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Hồ Sỹ Anh (tổng hợp)