Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục không còn quản lý về tuyển sinh

05/12/2016 11:06 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuyển sinh đại học, cao đẳng về Vụ Giáo dục đại học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có quyết định chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuyển sinh đại học, cao đẳng từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục đại học.

Theo đó, Vụ Giáo dục đại học chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. 

Vụ này có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh, xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh;

Và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh.

Vụ Giáo dục đại học sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đặc biệt, vụ này cũng sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng phần mềm xét tuyển.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục quản lý nhà nước các kỳ thi quốc gia như: học sinh giỏi, THPT, kiểm định giáo dục…

Linh Hương