Đã có chỉ đạo, sao Hà Nội không thực hiện xét đặc cách?

25/09/2019 06:27 Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015 là chính sách vừa thể hiện tính nhân văn vừa có tính giáo dục.

Tình trạng giáo viên hợp đồng lâu năm nhưng vẫn bị sa thải hàng loạt khiến dư luận cảm thấy xót xa về số phận hàng ngàn thầy cô giáo đóng góp lâu năm cho ngành nhưng chịu cảnh ra đường “trắng tay”.

Một hình ảnh “vắt chanh bỏ vỏ”, thiếu nhân văn không đáng xảy ra với thầy cô giáo đã hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giáo dục. 

Tình trạng này xảy ra ở nhiều tỉnh thành, mà nóng nhất hiện nay là Hà Nội, hàng nghìn giáo viên có nguy cơ bị sa thải hàng loạt.


Giáo viên có hợp đồng trước ngày 31/12/2015 được tuyển đặc cách, không phải thi

Để khắc phục tình trạng hợp đồng giáo viên nêu trên, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. 

Theo đó, tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đồng ý cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Quy trình xét đặc cách thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức.

Giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước được xét đặc cách vào biên chế. (Ảnh minh họa: Tienphong.vn)

Thế nhưng ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội chính thức ban hành thông báo kế hoạch, lịch tổ chức thi, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã 2019.

Theo thông báo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội: Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố tại hội nghị về công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2019, trong tổng số gần 3000 giáo viên hợp đồng tại Hà Nội không có ai có đủ điều kiện để xét đặc cách.

Như vậy, dù Bộ Chính trị và Chính phủ đã cho phép tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với những trường hợp ký hợp đồng, có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015, nhưng Hà Nội vẫn không làm!

Vì sao tuyển dụng giáo viên nơi thiếu vẫn thiếu, nơi thừa vẫn thừa?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ ngày 20/9/2019, vấn đề này một lần nữa báo chí đặt ra. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết:

“Bộ Chính trị, Thủ tướng đã có chỉ đạo vấn đề này.

Tinh thần chung là những người ký hợp đồng trước ngày 31/12/2015, có đóng bảo hiểm thì giao cho chủ tịch UBND căn cứ vào vị trí việc làm, biên chế để tuyển dụng.

Bộ Chính trị, Chính phủ đã có tinh thần chỉ đạo như vậy, đề nghị các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo để tránh hiểu nhầm".

Tại sao Hà Nội phớt lờ chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ?

Theo Nghị định 29, giáo viên hợp đồng được xét đặc cách vào biên chế, nhưng Nghị định 161 sửa đổi Nghị định 29 quy định không được xét đặc cách. Nghị định 161 căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp.

Phải chăng không có nghị quyết của Đảng, chỉ có Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nên Hà Nội không xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015?

Công văn là các văn bản hành chính dùng để giao tiếp, trao đổi, hướng dẫn công việc giữa cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa cấp trên với cấp dưới, cấp dưới với cấp trên.

Như vậy đã có Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Hà Nội đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015.

Xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng, có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015, vừa thể hiện tính nhân văn của người lãnh đạo; vừa giáo dục lòng yêu thương, kính trọng thầy cô; vừa thể hiện sự đồng nhất quan điểm của nhà nước; việc tốt đẹp như thế sao phải chần chần chừ?

Tài liệu tham khảo:

1. giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-co-hop-dong-truoc-ngay-31122015-duoc-tuyen-dac-cach-khong-phai-thi-post202706.gd

2. tienphong.vn/giao-duc/bo-chinh-tri-cho-phep-xet-dac-cach-giao-vien-hop-dong-sao-ha-noi-khong-lam-1466868.tpo

3. giaoducthoidai.vn/thoi-su/bo-chinh-tri-dong-y-cho-phep-cac-dia-phuong-xet-dac-cach-giao-vien-hop-dong-4025815-l.html

Sơn Quang Huyến