Đà Nẵng tạm dừng cấp phép dạy thêm, học thêm

05/10/2019 06:00 AN NGUYÊN
(GDVN) - Do các quy định về việc cấp phép dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục hết hiệu lực nên Đà Nẵng cũng tạm dừng việc cấp phép.

Ngày 4/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa ra thông báo số 2878 về việc tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm.

Văn bản của ngành giáo dục Đà Nẵng về việc tạm dừng cấp phép dạy thêm, học thêm.

Theo đó, ngày 30/9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có phiếu chuyển số 1371 về việc triển khai thực hiện quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó có nêu rõ về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Chuyện học thêm ở khu vực thành phố vẫn đang rất nóng

Nội dung các điều được công bố hết hiệu lực nói trên liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, trong thời gian trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Sở thông báo tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giáo dục và Đào tạo.

AN NGUYÊN