Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn các ngành giảm 3 đến 4 điểm

14/07/2018 15:20 Thùy Linh
(GDVN) - Theo lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2018 sẽ giảm so với năm 2017 từ 3 đến 4 điểm.

Ngày 14/7, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay năm 2018, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường ổn định như năm 2017.

Tuy nhiên, do số lượng thí sinh đạt điểm cao giảm (đặc biệt ở môn Toán, được xét là môn chính của nhiều ngành) cùng việc giảm điểm ưu tiên theo khu vực, dự kiến điểm trúng tuyển vào các ngành sẽ giảm mạnh.

Trên cơ sở phân tích số liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo mức điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo với mục đích khuyến cáo và định hướng cho thí sinh tham khảo, cụ thể như sau: 

Điểm xét tuyển (ĐX) vào Đại học Bách khoa Hà Nội được tính theo công thức sau:

a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b) Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn chính x 2+ Môn 2 + Môn 3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển hợp lệ về trường trong thời hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm.

Thùy Linh