Đắng lòng, nhà trọ ổ chuột sinh viên (P9)

16/06/2012 06:04 Hà Nho- Hà Duyên
(GDVN) - Nắng thì nóng hầm hập như cái lò, còn mới mưa đã ngập, ẩm ướt... đây chính là hình ảnh chung của rất nhiều nhà trọ sinh viên ở khu vực Cầu Diễn (Hà Nội).
Cửa sổ, cửa chính không được an toàn
Cửa chính cũng mốc meo, tạm bợ
Bể nước cũng nhem nhếch
Ở khu vực Cầu Diễn có rất nhiều nhà trọ tạm bợ thế này
Vật liêu không dùng nữa vứt khắp nơi trong khu vực nhà trọ
Tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu của các sinh viên nghèo ngoại tỉnh, vì thế những khu trọ này vẫn "đắt khách"
Tạm bợ ngay cả đến những chi tiết nhỏ nhất là ổ cắm điện

Nhìn cảnh này, người ta dễ hình dung ra một khu nhà trọ tồi tàn của dân cửu vạn ngoại tỉnh hơn là nơi ở của sinh viên...

Hà Nho- Hà Duyên