Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh

22/06/2012 20:22 Kim Ngân (tổng hợp)
(GDVN) - Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục gửi tới bạn đọc đáp án môn Toán vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh.
Đề thi môn Toán kỳ thi tuyển vào lớp 10 taị thành phố Hồ Chí Minh.
Đáp án đề thi Toán.
Kim Ngân (tổng hợp)