Đề nghị Kho bạc xem xét thanh toán tiền lương cho 700 giáo viên bị nợ

03/05/2019 06:06 AN PHONG
(GDVN) - Để giáo viên giảng dạy cho đến hết năm học thì tỉnh đề nghị Kho bạc xem xét thanh toán tiền lương cho giáo viên hợp đồng từ đầu năm đến ngày 31/5.

Ngày 2/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đã có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi về việc “thanh toán tiền lương cho giáo viên đang dạy hợp đồng”.

Giáo viên hợp đồng ở Quảng Ngãi sẽ được trả lương đến hết năm học. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Trước đó, sở Nội vụ Quảng Ngãi cùng một số địa phương đã có văn bản gửi Ủy ban tỉnh về việc có hơn 700 giáo viên hợp đồng đang bị nợ lương từ đầu năm đến nay, chưa thể chi trả.

Những giáo viên này hiện đang có hợp đồng giảng dạy tại các trường thuộc bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Việc chậm chi trả tiền lương đã khiến hàng trăm giáo viên khốn đốn, gặp nhiều khó khăn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tháng 10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định:

700 giáo viên khốn đốn vì không được trả lương 4 tháng nay

Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định;

kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ về tài chính).

Như vậy, theo Nghị quyết 19, các đơn vị sự nghiệp được giao chỉ tiêu biên chế thì được hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế trong khi chưa tuyển dụng đủ viên chức theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Tháng 11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161 quy định: không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Như vậy, theo Nghị định này thì tất cả đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên không được hợp đồng lao động (trừ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên).

Quy định về hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập giữa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định của Chính phủ không thống nhất về nội dung, do đó rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện. 

Đối với ngành giáo dục, số lượng giáo viên biến động giảm liên tục vì số lượng giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi hàng năm tương đối nhiều nhưng không thể tuyển dụng ngay.

Hàng chục giáo viên hợp đồng sẽ mất việc vì không trúng tuyển viên chức

Vì việc tuyển dụng viên chức phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định 29 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Và Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, giáo viên môn Văn không thể dạy thay cho giáo viên môn Toán, giáo viên môn Lý không thể dạy thay cho giáo viên môn Lịch sử… Do đó, nếu không hợp đồng thì không đủ giáo viên.

Để đủ giáo viên giảng dạy cho đến hết năm học 2018-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xem xét thanh toán tiền lương cho giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/5/2019 (thời điểm kết thúc năm học 2018-2019).

AN PHONG