Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học tại 14 tỉnh

15/12/2018 08:31 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tại 14 tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh từ 250.740 triệu đồng lên 272.056 triệu đồng (tăng 21.316 triệu đồng). 13 địa phương còn lại điều chỉnh giảm với tổng mức kế hoạch vốn giảm là 36.450 triệu đồng.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 dành cho 14 địa phương trên là 1.385.986 triệu đồng (giảm 15.134 triệu đồng so với mức quy định tại Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 6/11/2015).

Ảnh minh họa: VTV.vn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho các địa phương trên theo quy định tại Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH14 ngày 27/7/2017 và thực tế nhu cầu đầu tư của các phòng học trường mầm non (bao gồm các tỉnh có thay đổi tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 được giao ở trên và các tỉnh không có thay đổi tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên nhưng được phép bổ sung đối tượng sử dụng vốn theo Nghị quyết 414/NQ-UBTVQH14).

Căn cứ điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 được giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh giao hoặc thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 gồm danh mục và mức vốn cụ thể của từng dự án theo quy định cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Báo cáo kết quả giao, thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2018.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý.

Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Minh