Đối tượng, thời gian, thủ tục tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm nay

25/05/2020 13:59 Tùng Dương
GDVN- Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2020 - 2021 có bốn nhóm học sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học phổ thông.

Ngày 12/6 những học sinh trong diện tuyển thẳng, nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại cơ sở Giáo dục nơi học sinh học lớp 9.

Ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng. Từ ngày 3/8 đến ngày 5/8 học sinh có Quyết định trúng tuyển diện tuyển thẳng xác nhận nhập học tại trường Trung học phổ thông nơi đăng ký tuyển thẳng theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Từ ngày 12/8 đến ngày 15/8 học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường Trung học phổ thông trúng tuyển thẳng.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2020 - 2021 có 4 nhóm học sinh thuộc diện được tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học phổ thông. Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương