Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa: ông Sơn bị khiển trách, vẫn làm Hiệu trưởng được

09/10/2021 06:38 Trần Phương
GDVN- Ông Nguyễn Thái Sơn chỉ bị thu hồi quyết định bổ nhiệm lại ở trường cấp 2 Ngư Lộc, vẫn làm Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc.

Ngày 7/10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi câu hỏi về việc thu hồi quyết định của ông Nguyễn Thái Sơn – nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đến ông Trần Quốc Huy – Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Qua điện thoại, ông Trần Quốc Huy cho biết huyện Hậu Lộc đã xác định nhầm thời điểm bổ nhiệm lại. Ông Nguyễn Thái Sơn được bổ nhiệm lại ở trường Trung học cơ sở Liên Lộc vào 26/8/2015 sau đó có quyết định bổ nhiệm và điều chuyển đến trường Trung học cơ sở Ngư Lộc ngày 1/9/2016.

Như vây, ngày 1/9/2021 mới đến thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Sơn.

Do vậy phải thu hồi quyết định bổ nhiệm ngày 1/9/2020.

Việc bổ nhiệm này không làm ảnh hưởng đến việc ông Sơn làm Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Lộc.

Theo ông Trần Quốc Huy giải thích, do không đúng thời điểm bổ nhiệm nên ông Nguyễn Thái Sơn vẫn là Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc sau ngày 1/9/2020.

Đến tháng 12/2020, ông Sơn có quyết định điều chuyển sang trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc nên không phải bổ nhiệm lại nữa. Chỉ thu hồi quyết định bổ nhiệm lại năm 2020.

Quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thái Sơn sang trường Phong Lộc là quyết định thay thế quyết định bổ nhiệm ở trường Ngư Lộc.

Nói về Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10, Mục 2, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa mà kết luận số 229/KL – UBND nêu ra, ông Huy cho biết vì xác định sai thời điểm bổ nhiệm nên huyện Hậu Lộc mới xác định quy trình bổ nhiệm lại như vậy. Khi xác định lại thời điểm thì căn cứ này không còn.

Kỷ luật của ông Sơn chỉ là mức Khiển trách thôi nên ông vẫn làm Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc bình thường.

Nói về vệc xếp loại công chức ông Nguyễn Thái Sơn năm học 2019 – 2020, ông Trần Quốc Huy cho biết, việc xếp loại viên chức ông Sơn không đúng quy định nên đã yêu cầu huyện Hậu Lộc xếp loại lại đối với ông Sơn.

Việc này tự huyện làm, Sở sẽ không phải hướng dẫn gì thêm, ông Huy cho biết.

Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thái Sơn. Ảnh: LC

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa trước đó, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cho biết, huyện Hậu Lộc đã tổ chức thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Quyết định bổ nhiệm của ông Nguyễn Thái Sơn được ông Nguyễn Văn Luệ ký vào ngày 01/9/2020.

Trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng ở trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, ông Nguyễn Thái Sơn đã có nhiều sai phạm và được Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ ra.

Theo Kết luận số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020, do ông Nguyễn Văn Luệ lúc đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ký đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Theo kết luận Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến vi phạm của ông Nguyễn Thái Sơn là do thiếu nghiêm túc, không gương mẫu trong việc thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy đã xây dựng, không chuẩn bị giáo án theo quy định và thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với hiệu trưởng nhà trường trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm lại nguyên Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc
Thu hồi quyết định bổ nhiệm lại nguyên Hiệu trưởng cấp 2 Ngư Lộc

Nêu trong Kết luận, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ ra rằng những vi phạm nêu trên của ông Nguyễn Thái Sơn, Hiệu trưởng phải xem xét, có hình thức xử lý nghiêm túc theo quy định của Luật Viên chức.

Ngoài việc phải thu lại tiền gian dối đã nhận, ông Nguyễn Thái Sơn với tư cách là người đứng đầu đơn vị giáo dục nhưng bị Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ ra các sai phạm bằng các từ ngữ như “chưa nằm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ làm việc của giáo viên”, “không nắm vững các quy định hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh”…

Quyết định truy thu tiền đứng lớp gian dối của ông Nguyễn Thái Sơn. Ảnh: LC

Ông Nguyễn Thái Sơn cũng đã bị truy thu 53.818.000 đồng theo Kết luận số 85/KL-UBND.Trước đó, Ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng đã có kết luận số 39/KL-UBND cũng do ông Nguyễn Văn Luệ ký.

Theo kết luận số 39/KL-UBND, cho thấy ông Nguyễn Thái Sơn đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của giáo viên, học sinh của trường.

Trong đó có việc ông Nguyễn Thái Sơn đã đồng ý cho ông Hoàng Văn Huy là giáo viên của nhà trường dạy thêm trái quy định.

Với những sai phạm liên tiếp được Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ ra, ngày 09/10/2020, ông Nguyễn Minh Hoàng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ký quyết định số 4518/QĐ-UBND kỷ luật ông Nguyễn Thái Sơn với hình thức kỷ luật Khiển trách.

Dù liên tiếp bị chỉ ra các sai phạm và bi kỷ luật với hình thức Khiển trách kết quả đánh giá xếp loại của ông Nguyễn Thái Sơn Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc năm học 2019 – 2020 vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với những điều bất hợp lý xảy ra trong việc bổ nhiệm lại và đánh giá xếp loại công chức đối với ông Nguyễn Thái Sơn – nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, dư luận đặt ra câu hỏi về việc ông Sơn có còn đủ uy tín để làm người đứng đầu một cơ sở giáo dục?

Trần Phương