Giảng viên phải có bài báo ISSN: coi chừng bài đăng tạp chí… ma!

03/05/2020 07:45 Phan Thế Hoài
(GDVN) - Dự thảo của Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đại học đang được đưa ra để lấy ý kiến góp ý.

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 06 bài báo khoa học ISSN, là một trong những nội dung Dự thảo của Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức đại học.

Dự thảo Thông tư này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến góp ý áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư không áp dụng đối với viên chức giảng dạy thuộc khối ngành công an, quân đội. 

Yêu cầu số lượng bài báo khoa học đối với giảng viên đại học là như thế nào? (Ảnh minh hoạ: Tapchitrithuc.net)

Một số quy định mới

Theo đó, giảng viên đại học được phân hạng chức danh nghề nghiệp gồm: giảng viên đại học (hạng I) mã số: V.07.01.01; giảng viên đại học (hạng II) mã số: V.07.01.02; giảng viên đại học hạng III) mã số: V.07.01.03.

Cụ thể như sau:

Giảng viên đại học hạng III:phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy (trừ trợ giảng) và có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Giảng viên đại học, hạng II:giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Phải chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền thành lập thẩm định, nghiệm thu và sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.


Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Giảng viên đại học hạng I:phải có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ;

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01 (một) học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 01 (một) học viên được cấp bằng thạc sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn chính hoặc phụ 01 (một) nghiên cứu sinh bằng 01 (một) công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước.

Chủ trì biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền thành lập thẩm định, nghiệm thu và sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

(Xem thêm toàn văn tại tài liệu tham khảo [1])

Bộ cần lưu ý những tạp chí ISSN… ma

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn lời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Huy Cương (Hà Nội) cho biết, vừa qua thầy Cương đã phát hiện một tạp chí dỏm có tên “e3s Web of Conferences” đăng bài của tác giả Phạm Văn Đ., chưa đầy 05 trang (kể cả danh mục tài liệu tham khảo), tạm dịch ra tiếng Việt là “Vấn đề sinh kế của nhân dân trong chính sách xây dựng xã hội hài hòa của Trung Quốc và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”. [2]

Nguyên văn tiếng Anh: “The issue of people’s livelihood in China’s policy of building a harmonious society and Vietnam’s strategy of sustainable development”. 

Bình luận về “bài báo khoa học” này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng nói rằng, “công trình” của Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đ. vỏn vẹn bốn trang (không kể một trang tài liệu tham khảo) mà đầy lỗi đánh máy, ngữ pháp, diễn đạt. 

Trang đầu bài báo đầy lỗi chính tả, ngữ pháp của tác giả Phạm Văn Đ. (Ảnh: Hoàng Dũng)

“Bài tuyệt nhiên không có một số liệu nào (dẫn của người khác cũng không, chứ mong gì số liệu của chính tác giả), để từ đó phân tích, kết luận. 

Toàn bài chỉ là những lời như thể diễn văn đọc trong những buổi mít tinh chính trị. Có ai tin một tạp chí liệt hạng Scopus lại đăng bài này!”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng bức xúc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Huy Cương, hiện nay có một phong trào ngầm đăng các bài báo quốc tế chuẩn về hình thức nhưng cực tệ về nội dung, có nghĩa là tạp chí hay kỷ yếu mà họ đăng bài có tên trong hệ thống Scopus nhưng thực ra nội dung của nó thua xa một số tạp chí chuyên ngành của Việt Nam - đó là những tạp chí “bán bài” hay “bán chỗ trong tạp chí”.

“Chúng tôi vừa điều tra ra một tạp chí có tên trong hệ thống Scopus đăng tới khoảng 100 (một trăm) bài viết của các “tay viết” Việt Nam từ năm 2018 tới nay. 

Tạp chí “e3s Web of Conferences” có địa chỉ ở Pháp nhưng không gắn với bất kỳ trường đại học hay tổ chức nghiên cứu hay nhà xuất bản có uy tín nào.

Tạp chí này chuyên đăng lại các kỷ yếu hội thảo do bất kỳ ai tổ chức với ba điều kiện: (1) đăng ký với tạp chí; (2) nộp tiền theo thỏa thuận giữa người tổ chức hội thảo và tạp chí; và (3) gửi kèm theo một bản cam kết của ban tổ chức hội thảo là đã tự bình duyệt (peer review) các bài viết. 

Tạp chí không đứng ra phản biện, xem xét hay bình duyệt bài viết.

Mặc dù tạp chí tuyên bố là tạp chí chuyên về môi trường, năng lượng và khoa học trái đất nhưng đăng hổ lốn đủ các loại chuyên môn, kể cả các bài viết về khoa học xã hội và nhân văn không lẫn vào đâu được, thậm chí tên hội thảo một đằng nhưng đăng bài một nẻo khác”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Huy Cương chia sẻ thêm.

Tài liệu tham khảo:

[1] //moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1472
[2] //www.e3s conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/17/e3sconf_ktti2020_03019/e3sconf_ktti2020_03019.html?fbclid=IwAR167E0lOaR57nNkJl3ntwUOLbD_BjK8FSED6OwvG9MmU8TeZbb6daltqPQ

Phan Thế Hoài