Giáo viên biệt phái sau 31/5/2015 bị cắt phụ cấp là trái luật

30/06/2019 07:52 BÙI NAM
(GDVN) - Giáo viên biệt phái kể cả từ thời điểm 31/5/2015 trở về sau, vẫn được đảm bảo chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên,…khi mà Luật Viên chức còn hiệu lực.

Hiện nay, rất nhiều giáo viên trong cả nước băn khoăn với trường hợp khi đang làm giáo viên tại các trường mầm non, phổ thông… được hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên, nhưng khi được biệt phái đến công tác tại Sở/Phòng Giáo dục kể từ ngày 01/6/2015 trở về sau thì bị cắt toàn bộ chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên.

Trong khi những giáo viên biệt phái từ ngày 31/5/2015 trở về trước thì họ được bảo lưu các loại phụ cấp trong thời gian 36 tháng, điều này làm giáo viên biệt phái sau 31/5/2015 mất quyền lợi rất lớn và không biết việc cắt các loại phụ cấp trên của giáo viên biệt phái là đúng hay sai?

Nhiều cơ sở giáo dục đang bỏ quên quyền lợi của giáo viên biệt phái (Ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn).

Một bạn đọc có địa chỉ email nam…@gmail.com đặt câu hỏi như sau:

"Tôi đã có 23 năm công tác trong ngành giáo dục, năm 2015 tôi có quyết định biệt phái về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Kể từ đó, tôi bị cắt hết phụ cấp đứng lớp (phụ cấp ưu đãi), phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Vậy việc Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cắt hết phụ cấp ưu đãi, thâm niên của tôi như vậy là đúng hay sai? Mong quý Báo giúp tôi hiểu rõ vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn!"

Là giáo viên trong ngành, căn cứ các văn bản pháp lý hiện hành, chúng tôi theo hiểu biết của mình xin tư vấn cho bạn và các đồng nghiệp chung cảnh ngộ, như sau:

Việc biệt phái bạn về phòng giáo dục và đào tạo huyện từ năm 2015 và bị cắt hết phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên là chưa đúng, chưa đảm bảo về mặt pháp lý.

Việc giải quyết chế độ cho giáo viên biệt phái, phòng giáo dục và đào tạo thường căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1) Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

2) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3) Luật viên chức 2010.

Tuy nhiên, cách vận dụng trên của phòng giáo dục nơi bạn công tác là máy móc, chưa đảm bảo tính pháp lý vì các lý do sau:

Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2011 và hết hiệu lực từ ngày 31/5/2015.

Nhưng trong khi đó, tại Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 có nêu:

"Viên chức được cử đi biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 36 Luật Viên chức".


Giáo viên biệt phái ở Hồng Lĩnh khóc vì... miếng giữa làng

Tại Khoản 4, Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 có nêu:

"Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức".

Khoản 2, Điều 156 Luật số 80/2015/QH13, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nêu:

"Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn";

Khoản 2, Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 quy định:

"Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau".

Như vậy, mặc dù quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo dù đã hết hiệu lực từ 31/5/2015, nhưng Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 và đang còn hiệu lực.

Theo hiểu biết của chúng tôi, giáo viên biệt phái kể cả sau thời điểm 31/5/2015 trở về sau thì vẫn được đảm bảo chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên,…khi mà Luật Viên chức cũng như Nghị định số 29/2012/NĐ-CP còn hiệu lực theo đúng quy định pháp luật.

Do đó, khi biệt phái bạn về Phòng Giáo dục và Đào tạo thì bạn vẫn được hưởng đầy đủ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên trong thời gian biệt phái theo quy định là tối đa 36 tháng, hết thời gian biệt phái thì phòng giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ chuyển bạn về nơi công tác ban đầu và bạn vẫn được hưởng tiếp chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên theo quy định.

Trước mắt theo chúng tôi, bạn nên vận dụng các căn cứ pháp lý và nội dung tư vấn trên, có kiến nghị tại cơ sở giáo dục trước đây bạn công tác và phòng giáo dục để yêu cầu chi trả chế độ theo quy định.

Nội dung tư vấn trên mang tính chất tham khảo, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM