Giáo viên hạng I vốn đã ít nay càng hiếm hơn

23/03/2021 06:58 Đỗ Hùng
GDVN- Phần đông giáo viên Trung học cơ sở hạng I hiện nay đều cho rằng khi xây dựng Thông tư 03/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chú ý đến quyền lợi của họ.

Ngày 20/3/2021, khi các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được ban hành ngày 02/02/2021 có hiệu lực thi hành, nhiều giáo viên các cấp học phổ thông vẫn còn đang boăn khoăn về tính hiệu quả thực thi của nó.

Trên các diễn đàn, các tạp chí, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã lên tiếng phản ánh về những bất cập mà các thông tư mang lại, đặc biệt là thông tư 03/2021.

Mục đích của việc phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học là nhằm để khẳng định vị trí, vai trò của nhà giáo trong các trường học.

Trong một cơ sở giáo dục phổ thông, chắc chắn sẽ có những giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy khá, giáo viên đạt yêu cầu…

Minh chứng thể hiện năng lực sư phạm của nhà giáo được biểu hiện rõ nhất là qua kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh, qua những phong trào, cuộc thi mà giáo viên đó đã đạt được.

Nghề giáo là một nghề đặc biệt. Ở đó đối tượng lao động của nhà giáo là con người. Và sản phẩm của nhà giáo là những con người có tri thức, có phẩm chất, năng lực, sáng tạo và bản lĩnh.

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, trình độ của nhà giáo ngày càng không ngừng được nâng cao.

Không ai có thể phủ nhận được tính tất yếu về hiệu quả công việc của nhà giáo khi trình độ được nâng lên.

Tuy nhiên chắc chắn một điều là giáo viên ở trường phổ thông có bằng cấp chứng chỉ cao hơn chưa hẳn có khả năng dạy học, giáo dục hiệu quả.

Thông tư 03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên Trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) phải có trình độ Thạc sĩ. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Thông tư 03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên Trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) phải có trình độ thạc sĩ.

“Trường hợp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) nên được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng” (khoản 3, điều 9).

Quy định này đã khiến nhiều giáo viên khá bức xúc.

Phần đông giáo viên Trung học cơ sở hạng I (có trình độ đại học) hiện nay đều cho rằng khi xây dựng thông tư 03/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chú ý đến quyền lợi của lực lượng này.

Thầy Nguyễn Văn H. (Đà Nẵng) cho biết sau 15 năm công tác, năm 2018 thầy cùng nhiều đồng nghiệp đã hội đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I giáo viên Trung học cơ sở theo thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ và được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cử đi dự thi.

Giáo viên hạng I, II có làm nhiều hơn, hiệu quả hơn đồng nghiệp hạng III?
Giáo viên hạng I, II có làm nhiều hơn, hiệu quả hơn đồng nghiệp hạng III?

Vượt qua một kỳ thi vô cùng áp lực và nghiêm túc (gần 30% giáo viên tham dự không đạt), những giáo viên trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I đã được Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm.

Niềm vui chưa được bao lâu thì nay Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới với tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao hơn, đã vô tình làm cho hàng trăm giáo viên phải rớt hạng.

Phần lớn giáo viên khi được hỏi có tiếp tục đi học thạc sĩ để được bổ nhiệm vào hạng I hay không? Câu trả lời là không.

Bởi lẽ ai cũng thấy rằng sự chênh lệch giữa bậc lương cuối cùng của giáo viên hạng II và hạng I chỉ là 0,4. Nhiều người cho đến lúc nghỉ hưu cũng chưa chạm bậc cuối cùng.

Do đó điều mà họ bức xúc không phải là chuyện lương tăng hay giảm mà là sự cào bằng trong đánh giá năng lực khi phần lớn giáo viên từ hạng II (mã số V.07.04.11) sẽ chuyển sang hạng II (mã số V.07.04.31), trong khi nhiều giáo viên hạng I (mã số V.07.04.10) vốn có nhiều thành tích trong công tác, được đồng nghiệp, các cấp giáo dục công nhận, là giáo viên cốt cán cấp huyện, cấp tỉnh thì bị rớt hạng.

Theo thống kê của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thì hiện nay giáo viên hạng I chiếm tỉ lệ rất ít, khoảng 1.500 người bao gồm cả những người có trình độ thạc sĩ (cấp Trung học cơ sở có khoảng 0,5% so với tổng số giáo viên cấp Trung học cơ sở, cấp Trung học phổ thông có khoảng 0,16% so với tổng số giáo viên Trung học phổ thông).

Vì vậy có thể thấy rằng số giáo viên Trung học cơ sở hạng I lâu nay vốn đã ít, nay lại còn thấp hơn trước. Điều đó cho thấy kỳ thi thăng hạng của giáo viên Trung học cơ sở năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gây ra nhiều tốn kém, lãng phí.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Đỗ Hùng