Cục Nhà giáo: không đặc cách giữ hạng cho giáo viên hạng I thiếu bằng thạc sĩ

26/02/2021 06:24
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Số giáo viên hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ.

Tháng 09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I năm 2018 cho giáo viên cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên cả nước.

Sau kỳ thi này, vào tháng 11/2019 những thí sinh thi đạt đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh bổ nhiệm vào chức danh giáo viên Trung học cơ sở hạng I (MS: V.07.04.10).

Tuy nhiên mới đây khi Thông tư 03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở có quy định đối với giáo viên Trung học cơ sở hạng I phải "Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên".

Điều này đồng nghĩa với việc những giáo viên Trung học cơ sở hạng I hiện nay nếu chưa có bằng thạc sĩ sẽ được bổ nhiệm vào hạng II.

Một giáo viên tham gia dự thi thăng hạng năm 2018 đã gửi băn khoăn tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng: “Có khả năng nào đặc cách cho các giáo viên hạng I đã trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng mà Bộ tổ chức năm 2018 không hay bắt buộc phải có bằng thạc sĩ?”.

Ảnh minh họa: Lã Tiến ảnh 1

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Đem băn khoăn này gửi tới Cục nhà giáo và quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được giải đáp rằng:

Luật Viên chức 2010 quy định “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (điểm b khoản 1 Điều 31). Do đó, chỉ khi giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) thì mới được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Trường hợp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31).

Sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng I (mã số V.07.04.30) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.30) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng (khoản 3 Điều 9 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT).


Giáo viên hạng I lo rớt xuống hạng II, khả năng đổ xô đi học thạc sĩ

Trong quy định của Thông tư cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) và Thông tư mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) đều không có quy định giáo viên xuống hạng mà quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bảo đảm nguyên tắc đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng nào thì bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp đó theo đúng quy định của Luật Viên chức 2010.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông công lập hiện có khoảng hơn 1 triệu người. Trong đó, số giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I chiếm tỷ lệ rất ít khoảng 1.500 người bao gồm cả người đã có trình độ thạc sĩ (cấp mầm non và tiểu học chưa có giáo viên hạng I, cấp trung học cơ sở có khoảng 0.5% so với tổng số giáo viên trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có khoảng 0,16% so với tổng số giáo viên trung học phổ thông).

Thùy Linh