Giáo viên nào được miễn thi ngoại ngữ trong thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

25/03/2020 09:57 Hồ Thu
(GDVN) - Từ ngày 20/3/2020, có 4 trường hợp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp dự thi thăng hạng được miễn thi ngoại ngữ.

Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp dự thi thăng hạng trong 04 trường hợp sau:

- Có tuổi đời đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

Có 4 trường hợp viên chức giáo dục được miễn thi ngoại ngữ để thăng hạng chức danh nghề nghiệp. (Ảnh minh hoạ: Vnu.edu.vn)

- Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận;

Chứng chỉ này phải còn trong thời hạn quy định tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.


Nếu không có vị trí việc làm, thầy cô đừng nhọc công học chứng chỉ thăng hạng

- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của hạng dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

Hồ Thu