Giáo viên TCCN cần đạt 5 chuẩn về nghiệp vụ sư phạm

12/03/2012 12:00 Theo GD&TĐ
Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp  có hiệu lực kể từ ngày 20/4 /2012.

Theo đó, giáo viên TCCN cần đạt 5 chuẩn về nghiệp vụ sư phạm là năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực dạy học; năng lực giáo dục; năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục và năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm.

Với 5 tiêu chuẩn này, giáo viên TCCN sẽ phải đạt được các tiêu chí về: Hiểu biết đối tượng giáo dục, môi trường giáo dục; lập kế hoạch dạy học, bài dạy; chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học; thực hiện kế hoạch dạy học; vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học; xây dựng môi trường dạy học; đánh giá kết quả học tập của học sinh; quản lí hồ sơ dạy học; lập kế hoạch các hoạt động giáo dục; giáo dục qua các hoạt động dạy học; giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác; hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh; hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường, ngoài trường; bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đổi mới dạy học và giáo dục.

Ngoài việc làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và công nhận giáo viên đạt chuẩn; giúp giáo viên tự đánh giá năng lực sư phạm, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, chuẩn này còn làm cơ sở đánh giá năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên TCCN phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên TCCN.

Theo GD&TĐ