Giáo viên xúc phạm học sinh, cho điểm sai,… sẽ bị phạt nặng?

31/03/2020 06:06 BÙI NAM
(GDVN) - Đó chính là những nội dung trong Dự thảo của nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” để nhân dân góp ý.

Theo đó các hành vi vi phạm liên quan đến giáo dục sẽ bị xử phạt theo hướng tăng mức xử phạt hành chính và xử phạt bổ sung như khôi phục hiện trạng, xử lý kỷ luật,…

Trong phạm vi bài viết, tôi xin được nêu ra những mức xử phạt các vi phạm mà giáo viên thường hay mắc phải.

Phạt đến 5 triệu đồng đối với hành vi thiếu hồ sơ sổ sách, dạy thiếu số tiết quy định

Tại Điều 11. Vi phạm quy định về thời lượng, nội dung, chương trình giáo dục:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định hoặc không sử dụng thiết bị dạy học đã được trang bị theo quy định. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình đào tạo của một học phần hoặc môn học theo các mức phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 5 tiết; b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với vi phạm từ 5 tiết đến dưới 10 tiết;

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết;

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với vi phạm từ 15 tiết trở lên. 

3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không bố trí dạy đủ số tiết hoặc khối lượng học tập trong chương trình đào tạo theo các mức phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm dưới 5 tiết; b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 5 tiết đến dưới 10 tiết;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 10 tiết đến dưới 15 tiết;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 15 tiết trở lên”.

Dự thảo của nghị định “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” đang được lấy ý kiến nhân dân. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Như vậy giáo viên nếu thiếu hồ sơ sổ sách quy định gồm 3 đến 4 loại sau gồm: giáo án; kế hoạch bài dạy và ghi chép chuyên môn, dự giờ thăm lớp; sổ điểm cá nhân; sổ chủ nhiệm (nếu có làm chủ nhiệm) hoặc dạy không sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học sẽ bị xử phạt đến 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó việc dạy thiếu tiết, thiếu chương trình sẽ bị xử phạt đến 5 triệu đồng như nội dung ở điều trên.

Làm mất bài thi học sinh sẽ bị phạt đến 14 triệu đồng

Đó là những nội dung quy định của dự thảo ở Điều 14. Vi phạm quy định về thi:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật về kỳ thi. 


Đề xuất tăng mức xử phạt tiền đối với nhiều hành vi sai phạm trong giáo dục

3. Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy chế thi theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;

c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định;

d) Từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi;

đ) Từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định;

e) Từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm. 

4. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi làm mất bài thi.

Vi phạm kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh, sinh viên sai sẽ có thể bị phạt đến 15 triệu

Đó là những quy định của dự thảo ở Điều 15. Vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy chế theo các mức phạt sau đây:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm ở trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm ở cơ sở giáo dục đại học.

Xúc phạm nhà giáo, học sinh sẽ có thể bị phạt đến 10 triệu đồng


Muốn dẹp nạn dạy thêm trái phép, phải xử phạt nghiêm như Nghị định 100

Đó là quy định của dự thảo ở Điều 25. Vi phạm quy định về chính sách đối với nhà giáo hoặc hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động khác trong cơ sở giáo dục:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động khác trong cơ sở giáo dục.

Và ở Điều 27. Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học.

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kỷ luật người học không đúng quy định; b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ thực hiện nhiệm vụ từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Tham khảo toàn văn dự thảo tại:  

http://datafile.chinhphu.vn/files/DuthaoVBPL/2020/03/Du%20thao%20Nghi%20dinh%20thay%20the%20ND%20138%20(20.3.2020).pdf

Góp ý cho Dự thảo tại địa chỉ: 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3491

BÙI NAM