Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Hóa học trong kỳ thi quốc gia

24/06/2017 08:50 Thùy Linh
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tới thí sinh gợi ý đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học trong kỳ thi quốc gia 2017.

Toàn bộ gợi ý hướng dẫn giải đề thi môn Hóa học trong kỳ thi quốc gia 2017, thí sinh xem tại đây.

Thùy Linh