Gợi ý đáp án đề tham khảo các môn trắc nghiệm kỳ thi quốc gia 2019

08/12/2018 06:54 Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cập nhật gợi ý đáp án đề tham khảo các môn trắc nghiệm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo tất cả các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo ý kiến của nhiều giáo viên, đề thi đảm bảo bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình trung học phổ thông và chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (khoảng 85%-90%).

Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỉ lệ rất nhỏ (không quá 10%/1 môn và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11, không có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10).

Riêng môn Ngữ văn ngữ liệu nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12, còn môn Toán có xuất hiện câu hỏi có liên quan đến kiến thức lớp 10 (câu 49).

Về độ khó của đề thi, so với đề thi chính thức kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm đi tương đối rõ rệt và tập trung nhiều vào mục tiêu để xét công nhận tốt nghiệp.

Số câu hỏi dễ và câu hỏi lí thuyết (Nhận biết và thông hiểu) tăng lên, số câu vận dụng cao giảm đi chỉ còn chiếm khoảng 10% (khoảng 4 câu) và đồng thời có sự giảm về độ khó của các câu hỏi này so với đề thi 2018.

Thí sinh xem trọn bộ đề tham khảo của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, TẠI ĐÂY

Dưới đây là gợi ý đáp án đề tham khảo do đội ngũ giáo viên Hocmai thực hiện. Cụ thể: 

Đáp án đề tham khảo môn Toán: 

1. D

2. D

3.A

4. D

5. B

6. C

7. A

8.B

9. C

10. B

11. C

12. A

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. D

19. B

20. B

21. A

22. B

23. C

24. D

25. A

26. C

27. A

28. D

29. A

30. D

31. A

32. C

33. D

34. A

35. C

36. C

37. D

38. B

39. B

40. A

41. A

42. B

43. D

44. A

45. C

46. A

47. D

48. C

49. C

50. B

Đáp án đề tham khảo môn Vật lý: 

1. C

2. A

3. D

4. A

5. B

6. D

7. A

8. C

9. C

10. C

11. C

12. D

13. A

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. B

21. A

22. A

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. A

35. C

36. C

37. B

38. C

39. B

40. C

Đáp án đề tham khảo môn Hóa học: 

41. B

42. A

43. C

44. B

45. A

46. A

47. B

48. B

49. A

50. D

51. D

52. C

53. B

54. C

55. A

56. A

57. A

58. C

59. B

60. A

61. D

62. C

63. B

64. D

65. C

66. A

67. B

68. B

69. C

70. C

71. C

72. A

73. D

74. D

75. A

76. B

77. D

78. C

79. D

80. B

Đáp án đề tham khảo môn Sinh học: 

81. B

82. A

83. D

84. B

85. D

86. D

87. A

88. B

89. B

90. A

91. A

92. B

93. A

94. C

95. B

96. C

97. A

98. B

99. B

100. D

101. C

102. A

103. C

104. A

105. B

106. A

107. D

108. D

109. C

110. B

111. A

112. A

113. D

114. D

115. B

116. D

117. A

118. D

119. B

120. C

Đáp án đề tham khảo môn Lịch sử: 

1. D

2. B

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. A

10. C

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. B

17. A

18. A

19. C

20. D

21. A

22. C

23. C

24. B

25. B

26. A

27. D

28. C

29. D

30. B

31. A

32. C

33. D

34. B

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

Đáp án đề tham khảo môn Địa lý: 

41. A

42. B

43. D

44. A

45. A

46. B

47. D

48. D

49. C

50. A

51. A

52. B

53. D

54. A

55. C

56. A

57. C

58. C

59. C

60. A

61. B

62. B

63. D

64. A

65. A

66. A

67. A

68. D

69. B

70. C

71. B

72. D

73. C

74. C

75. B

76. A

77. A

78. C

79. C

80. A

Đáp án đề tham khảo môn Tiếng Anh: 

1. A

2. C

3. D

4. C

5. C

6. C

7. A

8. B

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. D

15. B

16. B

17. D

18. D

19. C

20. B

21. C

22. A

23. A

24. A

25. D

26. B

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. C

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. D

39. A

40. B

41. A

42. C

43. B

44. B

45. B

46. A

47. B

48. A

49. C

50. B

Đáp án đề tham khảo môn Giáo dục công dân: 

81. A

82. D

83. C

84. B

85. B

86. C

87. D

88. A

89. D

90. D

91. D

92. A

93. C

94. C

95. D

96. B

97. D

98. D

99. A

100. B

101. C

102. A

103. B

104. B

105. C

106. A

107. B

108. A

109. B

110. B

111. D

112. C

113. A

114. C

115. B

116. B

117. D

118. B

119. D

120. C

Thùy Linh