Hà Nội chỉ đạo xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm

31/01/2020 06:39 Vũ Ninh
(GDVN) - Giáo viên hợp đồng được đặc cách phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có công văn số 186: Về việc hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét đặc cách theo công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ.

Theo công văn 186, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các nội dung sau:

Rà soát, thu và tổng hợp hồ sơ của giáo viên hợp đồng đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc các theo hướng dẫn tại công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ:


Giáo viên hợp đồng Hà Nội ngậm ngùi nhận “lì xì” sớm

Đối tượng giáo viên hợp đồng được xem xét tuyển dụng đặc cách:

Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí giáo viên các bộ môn, giáo viên Tổng phụ trách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Quận, huyện, thị xã.

Hợp đồng lao động do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trực tiếp ký hoặc ủy quyền, đồng ý bằng văn bản giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Nội vụ, Hiệu trưởng nhà trường ký hợp đồng.

Thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội theo vị trí việc làm giảng dạy tại trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trước ngày 31/12/2015.

Giáo viên hợp đồng đang giảng dạy phải đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm, có đủ năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí giáo viên cần tuyển dụng được Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã xác định trong chỉ tiêu biên chế.

Đối tượng và điều kiện xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng tại Hà Nội (Ảnh:V.N)

Về điều kiện chuyên môn:

Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non.

Giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục tiểu học, giáo viên các bộ môn tin học, ngoại ngữ, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật bậc tiểu học có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đúng chuyên ngành giảng dạy.

Giáo viên trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Các yêu cầu về chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học (Ảnh:V.N)

Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học

Về trình độ ngoại ngữ: Phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 1/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam. 

Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đối với giáo viên hợp đồng dạy ngoại ngữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Các chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A,B,C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản.

Thời gian giáo viên hợp đồng lâu năm nộp hồ sơ xét đặc cách trước ngày 15/2/2020 (Ảnh:V.N)

Giáo viên hợp đồng tại Hà Nội cần chuẩn bị hồ sơ xét đặc cách bao gồm các thành phần sau:

Bản kê khai công tác (theo mẫu) có xác nhận của Ban giám hiệu trường đang công tác hoặc ban giám hiệu trường nơi kết thúc hợp đồng lao động cuối cùng đối với các giáo viên hợp đồng trong năm 2019.

Các văn bản, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Các hợp đồng lao động đã ký theo vị trí việc làm giảng dạy của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc văn bản cho phép (quyết định, thông báo, công văn thỏa thuận...) ký hợp đồng lao động của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và các hợp đồng kèm theo.

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Thời gian thu nộp hồ sơ: Các đơn vị quy định cụ thể thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2020 đến ngày 15/2/2020.

Có thể nói với công văn này được coi là một tin vui đối với giáo viên hợp đồng. Hy vọng rằng Thành phố Hà Nội sẽ thể hiện được quyết tâm giải quyết vấn đề xét đặc cách cho giáo viên trong quý I năm 2020 như đã hứa.

Bên cạnh đó, do công văn số 186 của Sở Nội vụ Hà Nội được đưa ra dịp giáp Tết, cho nên rất mong quý thầy cô chú ý, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và nộp hồ sơ đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi.

Vũ Ninh