Hà Nội thi tuyển giáo viên, người hợp đồng lâu năm không được cộng điểm

29/03/2019 06:34 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo quy định, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm.

Năm 2019, Hà Nội tuyển dụng 10.949 giáo viên. Chiếu theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì các thầy cô dạy hợp đồng lâu năm không thuộc diện nhận được điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức giáo dục năm nay.

Theo đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn, Hà Nội đứng trước nguy cơ nghỉ việc (ảnh Trinh Phúc).

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Phận giáo viên mầm non và nỗi lo bị quỵt lương

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Cũng theo Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, muốn đậu viên chức giáo viên, các thầy cô phải trải qua hai vòng thi.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thì vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần đó là kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức;

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;

Chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần thi ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Các đối tượng được miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Kỷ luật cán bộ gây tiêu cực thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi chưa công bằng

Theo quy định, kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thi vòng hai là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Cụ thể, nội dung thi kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể do Hội đồng thi tuyển hướng dẫn.

Hình thức thi là thi viết; thang điểm 100; thời gian 180 phút.

Theo quy định, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau: “Có kết quả điểm thi tại vòng 2 từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trinh Phúc