Hải Phòng xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

14/01/2020 12:52 Thùy Linh
(GDVN) - Mong muốn xây dựng một mô hình quản lý giáo dục mở, đa chiều, có tính kết nối cao, Sở Giáo dục Hải Phòng đã triển khai thử nghiệm hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trong thời gian vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục, Cục công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hoàn thiện phục vụ triển khai thử nghiệm giải pháp Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hải Phòng với mục tiêu hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về giáo dục của Thành phố và kết nối với cơ sở dữ liệu toàn ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố Hải Phòng bao gồm 3 phân hệ chính: Phân hệ quản lý cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hệ quản lý cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phân hệ quản lý cấp trường dành cho các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố Hải Phòng đặt tại địa chỉ http://csdl.haiphong.edu.vn giúp các quận, huyên và thành phố khai thác có hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ngành giáo dục.

Lễ khai trương Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức.

Ngoài ra, hệ thống sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin phục vụ quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, đồng thời hỗ trợ kết nối tới các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin khác của thành phố.

Đặc biệt, hệ thống đã tích hợp và đồng bộ các phần mềm quản lý ở trường học với các nhóm chức năng chính: Quản lý thông tin nhà trường, Quản lý học sinh, Quản lý đội ngũ, Quản lý học bạ điện tử, Báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý tại nhà trường và báo cáo cấp trên theo yêu cầu, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến kết nối gia đình và nhà trường,… từ đó đã hình thành hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu tổng thể, kết nối, trao đổi dữ liệu giữa tất cả các cơ quan giáo dục và trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đừng để ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục chỉ là câu khẩu hiệu

Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin cho biết:

“Đây là một mô hình tổng thể và điển hình về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành ngành Giáo dục và Đào tạo của một địa phương, qua đó toàn bộ các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục được kết nối, trao đổi đồng bộ dữ liệu từ tất cả các nhà trường đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, hệ thống cho phép kết nối thông tin giữa nhà trường với phụ huynh học sinh thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt được thông tin của học sinh từ nhà trường một cách dễ dàng, tiện lợi”.

Hi vọng, hệ thống này triển khai sẽ tạo đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại các nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thùy Linh