Hàng trăm học sinh Hà Tĩnh có nguy cơ không được nhập học

21/08/2018 06:57 Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Hàng trăm học sinh Mầm non, Tiểu học ở thành phố Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ không được nhập học do thiếu chỉ tiêu giáo viên đứng lớp.

Gần 2 tuần nữa khai giảng năm học mới, tuy nhiên tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), hàng trăm học sinh Mầm non, Tiểu học đứng trước nguy cơ không được nhập học do thiếu chỉ tiêu giáo viên đứng lớp.

Cụ thể tính đến ngày 8/8/2018, ở bậc học Mầm non ở độ tuổi nhà trẻ còn 82 cháu, trong đó phường Nam Hà còn 32 cháu; ở độ tuổi mẫu giáo 3 tuổi còn 303 cháu; 4 tuổi 32 cháu; 5 tuổi 3 cháu.

Trong đó, phường Nguyễn Du, Bắc Hà, Trần Phú, Tân Giang, Đại Nài, Thạch Linh, xã Thạch Hạ, xã Thạch Bình là các địa phương có số trẻ 3 tuổi chưa được tuyển sinh tương đối nhiều.

Trường Mầm non Tân Giang (Thành phố Hà Tĩnh) còn 57 cháu 3 tuổi chưa được nhập học

Phụ huynh học sinh lo lắng, bức xúc khi phải thực hiện bốc thăm để được nhập học cho con.

Mặc dầu so với chỉ tiêu tuyển sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao (Thông báo trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh số 58/TB-SNV-TCCB ngày 01/1/2018 của Sở Nội vụ), thành phố đã giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019 cho các trường Mầm non với tổng số 138 lớp (trong đó có 122 lớp mẫu giáo, 16 nhóm trẻ), số lớp tuyển sinh năm học 2018-2019 giảm 9 lớp, nhưng số trẻ có nguy cơ không được nhập học là 420 cháu.

Đối với bậc học Tiểu học, đến ngày 8/8/2018 các trường Tiểu học đã tuyển được 2.567 học sinh vào lớp 1 (trong đó các trường công lập đã tuyển được 2.167 học sinh, các trường tư thục tuyển được 400 học sinh).

22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới ở đâu để con em chen chúc gần 70 học sinh/lớp?

Nếu trung bình 34,4 em/lớp thì lớp 1 công lập có 63 lớp, và năm học 2018-2019, cấp tiểu học có quy mô 272 lớp giảm 4 lớp theo kế hoạch.

Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu 371 giáo viên (tỷ lệ 1.42 giáo viên/lớp, tương đương 161 lớp).

Như vậy, ở cấp tiểu học còn 11 lớp chưa được giao định mức giáo viên, tương đương với 16 giáo viên.

Ở bậc học Mầm non, theo tính toán của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh để đón nhận hết học sinh vào học, cần bổ sung chỉ tiêu 18 giáo viên mầm non.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, ngành giáo dục thành phố Hà Tĩnh còn thiếu 34 giáo viên tiểu học, mầm non.

Ngày 10/8/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã có Công văn số 4859/ UBND-NC gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Hà Tĩnh “Về đề xuất tăng định mức giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2018-2019”;

Và ngày 16/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn 1568/UBND-GDDT trả lời Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời giao cho Sở Nội vụ phối kết hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/8.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 4859/ UBND-NC

Thời gian khai giảng năm học mới chỉ tính bằng ngày, liệu chờ “tham mưu, báo cáo” thì bao giờ vấn đề thiếu 34 chỉ tiêu giáo viên mầm non, tiểu học mới được giải quyết!?

Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Tại mục 3 điều 8 ghi: “Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông phải có điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ban ngành liên quan giao thêm chỉ tiêu giáo viên mầm non, tiểu học để ngành Giáo dục thành phố Hà Tĩnh có điều kiện đáp ứng nguyện vọng học tập của con em nhân dân, thực hiện quyền trẻ em như Luật định.

Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ