Hiểu thế nào về ưu tiên xét tuyển trước của Sở Giáo dục Thanh Hóa? (2)

03/09/2020 05:51 Trần Phương
GDVN- Phóng viên phản ánh các vấn đề trong kỳ tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa là hết sức công tâm, khách quan,

Về kỳ thi tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông công lập năm 2020 diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh đơn thư của giáo viên tham dự kỳ thi này với những nội dung họ cho là bất cập, không đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Ngày 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản số 2721/SGDĐT- VP thông tin về các vấn đề Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nêu.

Hiểu thế nào về ưu tiên xét tuyển trước của Sở Giáo dục Thanh Hóa? (1)
Hiểu thế nào về ưu tiên xét tuyển trước của Sở Giáo dục Thanh Hóa? (1)

Về trường hợp của thí sinh H.V.H, văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu:

Căn cứ kết quả điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét dự kiến thi sinh trúng tuyển từng môn tại từng đơn vị theo nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển (ĐKDT) theo Phương án tuyển dụng việc xét dự kiến trúng tuyển, ưu tiên xét tuyển trước đối với thí sinh dạng hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại đơn vị ĐKDT, tiếp đến là đối tượng cử tuyển.

Tại Trường THCS&THPT Bá Thước (có 02 chỉ tiêu môn Ngữ văn), có 03 thí sinh ĐKDT (H.V.V, H.T.L và H.V.H).

Căn cứ Phương án tuyển dụng, các thí sinh H.V.V và H.T.L là 2 giáo viên hợp đồng lao động tại đơn vị ĐKDT (Trường THCS&THPT Bá Thước) được đưa vào danh sách dự kiến trúng tuyển là đúng.

Thí sinh H.V.H mặc dù điểm cao hơn (nhưng không phải thuộc diện ưu tiên HĐLĐ), xếp theo thứ tự ưu tiên (thứ 3) nên không trúng tuyển tại Trường THCS&THPT Bá Thước là đúng.

Tại cuộc họp ngày 03/7/2020, Hội đồng tuyển dụng đã xem xét trường hợp thí sinh H.V.H- đổi tượng Cử tuyển, dân tộc (đạt 84 điểm), là con liệt sỹ.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tuyển dụng, môn Ngữ văn đến thời điểm hiện nay (còn thiếu so với biên chế tỉnh giao), Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi Sở Nội vụ (ngày 03/7/2020), kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tuyển đặc cách đối với thí sinh Hà Văn Hưng, Sở Nội vụ đang thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển mà Sở GD&ĐT đã báo cáo.

Các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa được hiểu như thế nào cho đúng?

Tuy nhiên, việc thực hiện xét tuyển ưu tiên hợp đồng trước rồi đến đối tượng cử tuyển liệu có hợp lý khi:

Theo quy định tại mục 1.3 của công văn số 5051/UBND-THKH ngày 23/4/2020 về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường Trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có nêu:

Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Những người có thời gian hợp đồng làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

+ Những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Nếu còn chỉ tiêu, xét tuyển đến các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Các đối tượng được tuyển dụng vào viên chức giáo viên các huyện miền núi phải cam kết công tác tại địa phương ít nhất 05 năm đối với nữ, 07 năm đối với nam mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Theo Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc Tuyển dụng viên chức làm giáo viên trung học phô thông công lập tỉnh Thanh Hóa cũng nêu về việc xét trúng tuyển trước.

Con liệt sĩ, cử tuyển, điểm thi cao nhất nhưng vẫn trượt giáo viên ở Thanh Hóa?
Con liệt sĩ, cử tuyển, điểm thi cao nhất nhưng vẫn trượt giáo viên ở Thanh Hóa?

Cụ thể, tại mục 9.2.1 nêu rõ về việc Thực hiện xét trúng tuyển trước:

+ Người có thời gian LĐHĐ làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27/7/2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (ưu tiên xét tuyển trước đối với người đăng ký dự tuyển tại đơn vị đang hợp đồng giảng dạy nếu đơn vị đó có chỉ tiêu tuyển dụng).

+ Người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyển tại các trường THPT, THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển (theo Quyết định hoặc Công văn cử đi học của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

Như vậy cả 2 văn bản của tỉnh Thanh Hóa đề không nêu thứ tự hợp đồng lao động trước hay diện cử tuyển trước hay sau mà đều nêu chung một mục.

Vậy vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa lại ưu tiên hợp đồng lao động trước rồi mới đến đối tượng cử tuyển?

Quy định văn bản như vậy chưa chặt chẽ hay cách hiểu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có khác?

Theo kết quả tại văn bản số 1817/-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thông báo Kết quả điểm xét tuyển, dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa, năm 2020, thí sinh H.V.H là đối tượng ưu tiên cử tuyển, con liệt sĩ, dân tộc thiểu số và đạt kết quả thi là 84 điểm, cao nhất trong 3 thí sinh đăng ký dự tuyển tại đơn vị này (đơn vị có 2 chỉ tiêu).

Vấn đề của thí sinh H.V.H đã được đề cập trong buổi làm việc với ông Trịnh Văn Tâm - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: H.C

Bài viết “Con liệt sĩ, cử tuyển, điểm thi cao nhất nhưng vẫn trượt giáo viên ở Thanh Hóa?” đã nêu ra các căn cứ và đặt ra câu hỏi việc thực hiện ưu tiên tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có đảm bảo quy định các văn bản đã phát hành hay không, tuyệt đối không có việc quy chụp việc đúng hay sai của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Sau khi đăng tải, Phóng viên tiếp tục nhận được thông tin phản ánh rằng, thí sinh H.T.L đăng ký dự tuyển tại trường trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước chưa đủ hợp đồng 3 năm mà chỉ có hợp đồng 2 năm 8 tháng.

Nội dung này, phóng viên đã liên lạc với bà Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng Giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2020 nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Nội dung thí sinh H.V.H được cao điểm nhất nhưng vẫn không nằm trong danh sách trúng tuyển tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước, phóng viên đã đề cập với ông Trịnh Văn Tâm – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tại cuộc làm việc ngày 16/7.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, ông Trinh Văn Tâm đã trả lời căn cứ vào phương án tuyển dụng. (có ghi âm-phóng viên)

Tuy nhiên, khi phân tích lại phương án tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đưa ra, đồng thời với ý kiến độc giả, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thấy một số vấn đề chưa hợp lý như đã nêu trong bài viết "Con liệt sĩ, cử tuyển, điểm thi cao nhất nhưng vẫn trượt giáo viên ở Thanh Hóa?"

Phóng viên phản ánh các vấn đề trong kỳ tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa là hết sức công tâm, khách quan, dựa trên các văn bản, quy định hiện hành đã được các cơ quan chức năng, các bên liên quan phát ra và phản ánh đúng bản chất sự việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng phóng viên trước khi phản ánh ngày (30/8/2020) chưa bao giờ gặp gỡ, trao đổi thông tin với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhưng đã phản ánh là không chính xác.

Trần Phương