Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh bị kỷ luật khiển trách

28/09/2019 07:07 Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với bà Nguyễn Thị Lạng, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

Ngày 27/9/2019, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xác nhận thông tin nói trên.

Theo đó, ngày 23/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Phạm Anh Dũng đã ký quyết định 3691/QĐ-UBND, về việc thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Lạng, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

Căn cứ theo quyết định này, thành phố Biên Hòa đã quyết định kỷ luật bà Lạng với hình thức khiển trách.

Trích quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Lạng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (ảnh: CTV)

Lý do: Bà Lạng đã có hình vi vi phạm tại khoản 1,2 của điều 5,9 thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều 7,10 của Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, khoản 2 của điều 4, nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra của bà Lạng.

Kết luận này cho biết, trong năm học 2017 – 2018, bà Nguyễn Thị Lạng đã để xảy ra tình trạng cắt xén tiền quỹ phụ huynh học sinh, sử dụng nhiều nguồn tiền chi sai mục đích, như yêu cầu học sinh đóng tiền chi cho việc vận chuyển sữa học đường từ kho lên các lớp, chi cho nhân viên sai quy định.

Dù nhà trường đã được hưởng chiết khấu trong việc thu tiền sổ liên lạc điện tử, nhưng sau đó vẫn lấy thêm hàng chục triệu đồng chi sai mục đích.

Trong năm học vừa qua, trường thu tiền vệ sinh với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, nhưng lại dùng số tiền để chi vào việc sơn, sửa bàn ghế, tường, lớp học.

Sau khi công bố kết luận thanh tra này, bà Lạng đã có đơn khiếu nại.

Tới tháng 6/2019, thành phố Biên Hòa ký thông báo trả lời, khẳng định bà Lạng đã chi nhiều khoản tiền không đúng quy định, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính của nhà trường, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền trực thuộc tổ chức kiểm điểm bà Lạng và một số cá nhân khác, thu hồi số tiền hơn 230 triệu đồng.

Sau đó, các giáo viên trong trường vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại, tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Lạng, khiến cho Bí thư Thành ủy thành phố Biên Hòa phải yêu cầu có hình thức xử lý đúng với quy định cho bà Nguyễn Thị Lạng.

Phương Linh