Họa sĩ thờ ơ với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

26/09/2019 06:06 Hưng Long
(GDVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt buộc các họa sĩ phải đi học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhưng đáp lại là một sự thờ ơ rất… nghệ sĩ.

Ngày 24/9, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Minh – Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về việc gia hạn thời gian đăng ký các lớp chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I, II, III, IV.

Lớp chức danh nghề nghiệp họa sĩ được mở là thực hiện theo công văn số 693/BVHTTDL-TCCB ngày 27/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một cảnh trên sông Sài Gòn... (Tranh của họa sĩ Nhật Satoshi Kudo).

Công văn ban hành về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp họa sĩ.

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo số 225/TB-ĐHMTHCM, ngày 14/8/2019 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh họa sĩ hạng I, II, III, IV.

Thời gian đăng ký danh sách trước ngày 15/9/2019.

Tuy nhiên, do số lượng học viên đăng ký cho đến nay chưa đủ để nhà trường tổ chức lớp.


Có thầy cô nào học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp dễ như chúng tôi không?

Do đó, trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận danh sách đăng ký đến ngày 30/10/2019.

Công văn của trường Đại học Mỹ thuật nêu: “Kính đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập quan tâm cử cán bộ, viên chức là họa sĩ đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng phù hợp để đủ tiêu chuẩn xếp chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Minh nói, nếu các họa sĩ có nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp thực sự mà không đủ số lượng học viên đăng ký thì vẫn có thể lùi thời gian lại và đủ số lượng sẽ mở lớp.

Nhà trường chỉ lùi đến một giai đoạn nào đó thôi chứ không lùi lâu. Đây cũng là nhu cầu tổ chức của nhà trường.

Phó Giáo sư Minh cho biết, để mở được lớp thì có khoảng 40 học viên. Còn nếu không, thì tầm 30 học viên vẫn có thể sắp xếp được. 

Hưng Long