Học sinh của tỉnh Đồng Nai quay trở lại trường học từ ngày 22/11

06/11/2021 08:28 Việt Dũng
GDVN- Trong giai đoạn từ ngày 22/11 đến 1/12, mỗi huyện và thành phố của tỉnh Đồng Nai sẽ chọn từ 1 đến 4 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản 13697/KH-UBND, về kế hoạch triển khai các phương án cho học sinh, sinh viên, học viên trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố căn cứ các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, văn bản 4726/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác định mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục, quy định thời gian cụ thể cho học sinh các cấp học trên địa bàn đi học trở lại.

Học sinh của tỉnh Đồng Nai có thể quay trở lại trường học từ ngày 22/11 (ảnh: CTV)

Thời gian cho học sinh trở lại trường học bắt đầu thực hiện từ ngày 22/11/2021 đến 1/12/2021, mỗi huyện và thành phố sẽ chọn từ 1 đến 4 cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại, phải đảm bảo đúng các quy định về an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Sau ngày 1/12, các huyện và thành phố sẽ rà soát, đánh giá quy trình tổ chức cho học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục, tình hình thực tiễn dịch bệnh tại địa phương để có những quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học.

Với các xã, phường, thị trấn được xác định ở cấp độ dịch cấp 1, cấp 2, trong điều kiện các cơ sở giáo dục đã đảm bảo được công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn đi học trở lại với một số phương án sau:

Đối với giáo dục mầm non: Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học trước, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở ngoài công lập hoạt động đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Thời gian đầu không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa đón trẻ lệch giờ.

Sau mỗi tuần, các Ủy ban nhân dân huyện và thành phố chỉ đạo đánh giá độ an toàn, các điều kiện để điều chỉnh phương án theo hướng mở dần đối với trẻ lứa tuổi nhà trẻ (có thể tổ chức cho trẻ ăn sáng theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh).

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Thời gian đầu ưu tiên cho học sinh các khối lớp 1,2,9 và 12, học viên giáo dục thường xuyên khối lớp 12 đi học trước, sau đó đến các khối lớp 3,4,5,6,7,8 10 và 11. Sau mỗi tuần, các cơ sở giáo dục đánh giá mức độ an toàn, xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương để tăng dần số lượng học sinh.

Ưu tiên mở lớp dạy bù cho những học sinh không đủ điều kiện tham gia học tập trực tuyến, học tập trên truyền hình của tất cả các khối lớp.

Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy trực tuyến, học tập trên truyền hình khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Lưu ý: Các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên phải xây dựng phương án tổ chức cho học sinh đi học trở lại phù hợp, xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học nằm trên địa bàn tỉnh: Tổ chức cho các học viên, sinh viên đi học trở lại khi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống: Được tổ chức dạy học trực tiếp sau khi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo số lượng học viên tham gia học tập tại các trung tâm không quá 50% học viên trên mỗi lớp.

Đối với các xã, phường và thị trấn được xác định ở độ dịch cấp 3, cấp 4: Các huyện và thành phố các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn đi học trở lại với mộ số phương án sau: Trẻ mầm non thì không đến trường, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì dạy học trực tuyến hay dạy học trên truyền hình, giáo dục nghề nghiệp và trường đại học thì dạy học trực tuyến, các trung tâm ngoại ngữ - tin học và kỹ năng sống thì tạm ngừng hoạt động.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Việt Dũng