Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học lại từ ngày 4/5

28/04/2020 17:21 Việt Dũng
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về mặt chủ trương, cho phép học sinh của thành phố đi học lại từ ngày 4/5

Ngày 28/4/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Đức đã ký văn bản 1556/UBND-VX, về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tại các tờ trình 1179/TTr-GDĐT-VP và 1159/SLDTBXH-GDNN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp theo đề xuất của 2 Sở này, thời gian nhập học trở lại là từ ngày 4/5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Trích văn bản 1556 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 28/4 (Ảnh: P.L)

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao Động Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải có hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được ban hành, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng chương trình năm học 2019 – 2020.

Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học…) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Đối với các trường mầm non công lập, ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập, tư thục, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức việc kiểm tra phòng chống dịch, trước khi trẻ mầm non đi học trở lại, để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Việt Dũng