Hơn 1.200 giáo sư, phó giáo sư: Ai có nhiều bài báo khoa học nhất?

04/02/2018 08:07 Thùy Linh
(GDVN) - Lần đầu tiên, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố số lượng nghiên cứu khoa học của các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Trong 1.226 người đạt chuẩn chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 có bốn cá nhân có nhiều bài báo quốc tế ISI/Scopus, có chỉ số ảnh cao và nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả.

Trong số này có 1 người đạt chuẩn giáo sư và 3 người đạt chuẩn phó giáo sư.

Người đạt chuẩn giáo sư là ông Trần Đại Lâm, ngành Hóa học có 114 bài nghiên cứu khoa học, chỉ số ảnh hưởng (H) = 26. Ông Lâm sinh năm 1971, quê ở Nam Đàn, Nghệ An, công tác tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong 1.226 người đạt chuẩn chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017 có bốn cá nhân có nhiều bài báo quốc tế ISI/Scopus, có chỉ số ảnh cao và nhiều công trình được ứng dụng hiệu quả.(Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

3 người đạt chuẩn phó giáo sư là:

Ông Nguyễn Quảng Trường, ngành Sinh học có 160 bài nghiên cứu. Ông Trường sinh năm 1975, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương, công tác tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, ngành Vật lý, 153 bài nghiên cứu. Bà Vân sinh năm 1979, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh công tác tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Danh tính 1.200 giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Ông Trần Đăng Thành, ngành Vật lý có 110 bài nghiên cứu. Ông Thành sinh năm 1976, quê ở Gia Lâm, Hà Nội, công tác tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cũng cho biết, số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ISI và Scopus của các ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư năm 2017 là 5.316.

Trong đó ngành Vật lý có 1.177; ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm có 1.027 bài; ngành Y học có 674 bài; ngành Sinh học có 597 bài...

Cũng theo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, năng lực tiếng Anh của các ứng viên tốt hơn các năm trước, nhất là các ứng viên trẻ, các ứng viên được đi du học theo Đề án 322, Đề án 911 của Chính phủ, ứng viên của các cơ sở giáo dục đại học có hợp tác quốc tế hiệu quả. Ở một số hội đồng, năng lực ngoại ngữ nhất là tiếng Anh của các ứng viên còn hạn chế.

Thùy Linh