Kết thúc ngày thi thứ nhất 50 thí sinh vi phạm kỷ luật

23/06/2017 07:10 Linh Hương
(GDVN) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi quốc gia 2017, ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn cả nước có 838.818 thí sinh; môn Toán có 858.555 thí sinh đăng kí dự thi.

Trong đó, tổng số thí sinh đến dự thi: - Môn Ngữ Văn: 833.894, đạt tỷ lệ 99.53%; - Môn Toán: 853.679, đạt tỷ lệ 99.43%; 

Tổng số điểm thi: - Môn Ngữ Văn: 2.362; - Môn Toán: 2.364; 

Tổng số phòng thi: - Môn Ngữ Văn: 35.944; - Môn Toán: 36.809; 

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất: 50 thí sinh ( 0 khiển trách, 01 cảnh cáo, 49 đình chỉ). 

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 0 cán bộ. 

Linh Hương