Không bắt buộc giáo viên viết sáng kiến trừ khi muốn đạt Chiến sĩ thi đua

31/01/2020 06:47 Phan Tuyết
(GDVN) - Đạt Chiến sĩ thi đua sẽ có nhiều quyền lợi nên quy định muốn đạt những danh hiệu ấy nhà giáo phải có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận là lẽ đương nhiên.

Nhiều năm qua, câu chuyện về sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục đã làm tốn biết bao giấy mực, đã nhận biết bao sự phản ứng, bức xúc của cả những người trong ngành và ngoài ngành.

Quy định mới về Hội thi giáo viên giỏi đã giảm áp lực viết sáng kiến cho giáo viên rất nhiều (Ảnh minh họa: Báo Giáo dục thời đại)

Bởi, mỗi năm thầy cô phải viết ít nhất một sáng kiến. Mà sáng kiến lấy đâu ra để viết nhiều như thế?

Để đối phó với những chuyện vô lý này, nhiều thầy cô chỉ biết: tìm kiếm trên mạng-sao y bản chính-paste vào trang mình-sửa qua loa ít dòng rồi in và mang nộp.

Thế nhưng, bằng việc ra đời quy định mới về Hội thi giáo viên giỏi tháng 12/2019 đã bỏ quy định viết sáng kiến kinh nghiệm khi tham gia hội thi.

Vì thế, giáo viên đã không còn phải viết sáng kiến hàng năm nữa trừ những thầy cô đăng ký Chiến sĩ thi đua các cấp.


Điều lệ mới đã giảm nhiều áp lực cho giáo viên trong Hội thi giáo viên giỏi

Đây là thay đổi quan trọng nhất giúp giáo viên cởi trói áp lực viết sáng kiến kinh nghiệm.

Chiến sĩ thi đua là ai?

Chiến sĩ thi đua có 3 cấp như Chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Nhà giáo đạt danh hiệu này cũng ngầm hiểu như một trong những người phải có thành tích nổi trội nhất trường.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua chỉ dành cho những giáo viên thật sự xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về mọi mặt. Mỗi trường tỉ lệ đạt Chiến sĩ thi đua không quá 15% tổng số Lao động tiên tiến.

Giáo viên muốn được xét các danh hiệu Chiến sĩ thi đua vẫn phải có sáng kiến kinh nghiệm. Và, quy định này được xem là rất phù hợp.

Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sẽ được quyền lợi gì?


Sáng kiến kinh nghiệm đang được đề cao quá mức trong việc xét thi đua hàng năm

Giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua sẽ được hưởng khá nhiều quyền lợi như việc được ghi vào hồ sơ công chức, được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở (Chiến sĩ thi đua cơ sở).

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở.

Đặc biệt, thầy cô nào đạt được những danh hiệu này sẽ được xét nâng lương trước thời hạn.

Vì thế, việc quy định muốn đạt những danh hiệu ấy nhà giáo phải có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận là lẽ đương nhiên.

Phan Tuyết