Không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu, sao nhà trường bắt học sinh rèn luyện hè?

05/08/2017 07:22 TRẦN VŨ
(GDVN) - Không có học sinh nào của trường này xếp loại hạnh kiểm yếu, nhưng vì sao lại có học sinh phải rèn luyện thêm trong hè, là câu hỏi đặt ra cho cơ quan quản lý.

LTS: Chia sẻ câu chuyện của một người bạn, tác giả Trần Vũ phản ánh trường hợp một nhà trường đã yêu cầu học sinh phải rèn luyện trong hè trong khi báo cáo lên cấp trên là không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

Theo tác giả, điều này là trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nguyên tắc, đánh giá xếp loại học sinh.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thông thường, trước khi nhà trường làm lễ tổng kết năm học, tất cả học sinh đều được xếp loại 2 mặt giáo dục: học lực và hạnh kiểm.

Tất nhiên mỗi học sinh được giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong năm học, bao gồm: Được lên lớp thẳng hoặc không được lên lớp hoặc phải kiểm tra lại một số môn học hoặc phải rèn luyện thêm trong hè, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, danh hiệu học sinh giỏi.

Thế nhưng, không hiểu vì sao ở Trường Trung học cơ sở X, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (xin không nệu cụ thể tên trường), học sinh phải rèn luyện thêm trong hè, dù học lực và hạnh kiểm cả năm đều xếp loại từ trung bình trở lên.

Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu cuối năm, sao nhà trường lại cho học sinh rèn luyện trong hè? (Ảnh mang tính minh hoạ, nguồn: Vietnamnet.vn)

Bạn tôi, có con đang học lớp 8 ở trường này, kể lại như sau: “Trong buổi tổng kết lớp cuối năm học vừa qua, cô chủ nhiêm thông báo: Cháu được xếp loại học lực khá, nhưng do có vi phạm nội quy nhà trường nên hạnh kiểm chưa xét và phải rèn luyện thêm trong hè”.

Nghe bạn kể, tôi cứ thắc mắc sao nhà trường lại làm thế? Không biết Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm khi xét học sinh lên lớp, học sinh rèn luyện thêm trong hè, học sinh tiên tiến, có căn cứ Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện hay không?

Bởi điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, ban hành kèm theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định: “Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè”.

Quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo là vậy, nhưng khi tìm hiểu về trường hợp học sinh phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè của trường này, tôi mới biết nhà trường này có quy định riêng như sau:

Học sinh dù xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm từ trung bình trở lên, nhưng trong năm học có vi phạm nội quy nhà trường đều phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong hè”.

Do vậy, có 14 học sinh của trường này phải rèn luyện thêm trong hè, trong khi Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không có quy định điều này.

Quay cóp khi kiểm tra học kỳ 2, học sinh bị đề nghị về “địa phương rèn luyện”

Được biết, Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu học kỳ hoặc cả năm, nếu như vi phạm nội quy nhà trường ở mức độ nghiêm trọng, bao gồm các hành vi:

Sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa;

Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; 

Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác”.

Mặt khác, theo Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi xếp loại hạnh kiểm yếu nhà trường phải đưa học sinh vi phạm, ra Hội đồng kỷ luật để xử lý, bao gồm các hình thức: Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và đuổi học 1 năm.

Bạn tôi cho biết thêm: “Trong năm học này, cháu vi phạm nội quy nhà trường ở mức độ không nghiêm trọng như: vắng không phép 1 buổi, 1 lần ra khỏi cổng trường vào giờ ra chơi… (thông tin ghi nhận trong sổ liện lạc điện tử), nhà trường cũng chưa mời phụ huynh dự họp Hội đồng kỷ luật học sinh lần nào; gia đình chỉ biết cháu rèn luyện hạnh kiểm, từ khi cháu bắt đầu đi học thêm tại trường từ đầu tháng 6/2017) ”.

Tìm hiểu thêm, trong sổ liên lạc điện tử của cháu, thật bất ngờ kết quả cuối năm học của cháu, được ghi nhận như sau: Học lực khá, hạnh kiểm chưa xét.

Vì sao, cuối năm học, học sinh chưa được xếp loại hạnh kiểm? Đó là câu hỏi đặt ra cho giáo viên chủ nhiệm của nhà trường về việc đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm.

Bởi Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ trách nhiệm, như sau:

"Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học sinh. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè” . 

Trích:  Kết quả học tập của học sinh (xin không nêu tên) trong học kỳ cả năm trong sổ liên lạc điện tử) 

Danh hiệu

Chưa xét

Điểm TB

7.8

Hạnh kiểm

Chưa xét

Học lực

Khá

Kết quả

Chưa xét

Vì sao cuối năm, giáo viên chủ nhiệm chưa xếp loại hạnh kiểm học sinh, cũng là câu hỏi đặt ra cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn, bởi theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng có trách nhiệm:

Xét duyệt danh sách học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè”.

Nếu chưa hoàn thành việc xếp loại hạnh kiểm cuối năm cho học sinh thì khi thống kê kết quả 2 mặt giáo dục của nhà trường, Hiệu trưởng báo cáo trong Lễ tổng kết năm học của trường ra sao? Rồi báo cáo cho cơ quan quản lý giáo dục cấp trên với số liệu nào?

Khi tìm hiểu thêm, về kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh năm học 2016 – 2017 của trường này gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, được biết như sau:

HNH KIM

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

CỘNG

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

CỘNG

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

CỘNG

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

CỘNG

103

27

0

0

130

87

33

5

125

96

6

4

106

90

18

0

0

108

(Trích từ báo cáo kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục năm học 2016 - 2017 của trường này)

Rõ ràng, không có học sinh nào của trường này xếp loại hạnh kiểm yếu cả năm, nhưng vì sao lại có học sinh phải rèn luyện thêm trong hè, là câu hỏi đặt ra cho các cơ quản lý giáo dục cấp trên.

Trong khi chờ đợi câu giải đáp thoả đáng, thiết nghĩ Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm trường này, cần thực hiện nguyên tắc đánh giá, xếp loại học sinh đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đó là: “Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh”.

Như vậy, sẽ tránh được những thắc mắc, phiền hà từ phía phụ huynh học sinh; nhất là không nên tuỳ tiện vận dụng sai những quy định về chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá, xếp loại học sinh.

TRẦN VŨ