Không được ép học sinh học thêm để thu tiền

27/05/2020 14:18 Linh Anh
GDVN- Đây là một trong 6 hành vi giáo viên không được làm quy định trong dự thảo Điều lệ trường trung học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.

Cụ thể, theo dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên không được có 6 hành vi như:

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp;

Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, hoặc gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;

Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam;

Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Nghiêm cấm giáo viên lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền/hiện vật;

Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; Sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp không phục vụ cho việc dạy học, giáo dục tại thời điểm đó;

Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Giáo viên không được ép học sinh đi học thêm để thu tiền (Ảnh minh họa: VTV)

Dự thảo Điều lệ cũng quy định các nhiệm vụ của giáo viên. Trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giáo dục của nhà trường; chuẩn bị kế hoạch dạy học, đánh giá học sinh;

Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đồng thời trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều cấp học
Tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều cấp học

Trong dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Theo đó, giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của từng cấp học;

Nếu giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo thì phải tham gia lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Chính phủ nếu thuộc đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn.

Hoặc thực hiện theo quy định về việc sử dụng nhà giáo chưa đáp ứng trình độ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu không thuộc đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn của Chính phủ.

Còn đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên thì giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 21/7/2020.

Linh Anh