Không được thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một cơ sở giáo dục

03/09/2019 11:50 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục nêu, nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2019-2020 cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 tới các Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục - Khoa học công nghệ Bạc Liêu; Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng. 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại.

Theo đó, Bộ nêu rõ, nội dung thanh tra, kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục, cụ thể:

Đối với mầm non: Việc tổ chức mạng lưới trường học; công tác quản lý nhóm trẻ tư thục;

Đối với giáo dục phổ thông: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông  mới; công tác tuyển sinh đầu cấp; việc sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường; việc đánh giá xếp loại học sinh các lớp cuối cấp;

Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục: Dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học; an toàn trường họ; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động liên kết đào tạo; tư vấn du học; thực hiện chế độ chính sách đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục...

Lưu ý: Không thanh tra quá 02 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra thi, thanh tra đột xuất). 

Thùy Linh