Không tùy tiện lập quỹ để ép học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện

15/10/2019 08:39 NGUYÊN PHONG
(GDVN) - Các khoản thu theo thỏa thuận và những khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ trong các trường phải thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.

Ngày 13/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình có văn bản hướng dẫn việc thu, sử dụng các khoản thu khác (khoản thu ngoài ngân sách nhà nước cấp) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục - dạy nghề trong năm học 2019-2020.

Ngành giáo dục Quảng Bình quy định rõ các khoản thu trong trường học để tránh nạn lạm thu. Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Cụ thể, hướng dẫn các trường về các khoản thu theo quy định của nhà nước được phép thu như: mức thu học phí, tiền giữ xe đạp, xe đạp điện, bảo hiểm y tế…

Đối với vấn đề dạy thêm, học thêm thì việc thu tiền (bao gồm ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ngoài chương trình chính khóa) trong các trường thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điển hình là mức chi tiền học thêm để chi trả cho 1 tiết dạy thêm cấp trung học phổ thông không quá 150.000 đồng/tiết học (đối với các trường ở đồng bằng) và 120.000 đồng/tiết học (đối với các trường ở miền núi);

Bất lực vì lắm khoản thu, phụ huynh trường Giao Thịnh B khẩn cầu giúp đỡ

Cấp trung học cơ sở không quá 100.000 đồng/tiết học (đồng bằng) và 70.000 đồng/tiết học (miền núi).

Mức thu này do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của địa phương nhưng phải bảo đảm nguyên tắc: thu đủ bù chi và tự nguyện đăng ký học thêm của người học.

Các khoản thu theo thỏa thuận và đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để hỗ trợ trực tiếp các trường theo tinh thần xã hội hóa giáo dục là cần thiết nhưng phải thực hiện đúng quy trình.

Trong đó, vào đầu năm học các trường bàn bạc, thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh bằng văn bản; thông qua hội đồng giáo dục.

Nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc (tự nguyện, thu đủ bù chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn; mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi); đối với đơn vị trực thuộc phải báo cáo Sở để thẩm định kế hoạch trước khi thực hiện.

Những khoản thu theo thỏa thuận và đóng góp tự nguyện bao gồm: tiền học Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5;

Tiền học Tiếng Anh chương trình làm quen cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2; Tiếng Anh tăng cường cho học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5; Tiếng Anh do người nước ngoài giảng dạy (nếu có);

Tiền học phẩm cho học sinh mầm non, tiền nước uống tinh khiết, tiền phù hiệu, sổ liên lạc, thẻ bạn đọc, giấy kiểm tra học kỳ…

Ngoài ra, các khoản tiền phục vụ các lớp bán trú như: tiền ăn, chăm sóc bán trú (bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng;

Nhân viên phục vụ công tác bán trú); trang thiết bị phục vụ bán trú, tiền hợp đồng lao động… cũng phải có sự thống nhất với cha mẹ học sinh.

Đối với những khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện của nhà tài trợ, Sở yêu cầu các trường cần làm tốt công tác vận động, khuyến khích các nhà tài trợ có điều kiện, nguyện vọng được đóng góp hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho đơn vị, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc:

Tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân; Không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Phụ huynh Tiểu học Châu Khê 1 ý kiến về các khoản thu

Đối với những khoản đóng góp kinh phí của cha mẹ học sinh cho hoạt động của ban đại diện thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong đó, mức vận động tối đa kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: cấp học mầm non là 11% mức lương cơ sở; cấp tiểu học 13%; cấp trung học cơ sở 14%; cấp trung học phổ thông 15%.

Đây là khoản thu có được từ sự ủng hộ của cha mẹ học sinh cho ban đại diện, các trường không trực tiếp quản lý kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện thu, chi phải bảo đảm dân chủ, công khai; Không quy định các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Sở cũng lưu ý, các khoản thu theo quy định, các khoản thu theo thỏa thuận và những khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện của các nhà tài trợ trong các trường phải thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.

Không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện; không được thu thêm các khoản thu ngoài quy định.

Các khoản thu nên chia thành nhiều đợt, thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu để giảm gánh nặng đầu năm học cho người học và gia đình người học (được thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh).

Các khoản thu phải được công khai để mọi người biết, giám sát và thực hiện. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu việc thực hiện thu và sử dụng các khoản thu khác sai qui định phải trả lại người nộp.

Đồng thời, các trường học không được thông báo, hướng dẫn, không trực tiếp thu, quản lý, sử dụng các khoản thu của các tổ chức (quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ hội, quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ ban đại diện cha ẹm học sinh; hội phí chữ thập đỏ…);

Không thu tiền mua học bạ (tiền mua học bạ do kinh phí chi thường xuyên chi trả).

NGUYÊN PHONG