Lịch chi tiết kỳ thi quốc gia năm 2017

19/06/2017 08:25 Linh Hương
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho thí sinh vào ngày 7/7/2017.

Theo quy định, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục trung học phổ thông; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông).

Lịch thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (Ảnh: Nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trong đó, các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận.

Và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7/7/2017.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 14/7/2017.

Linh Hương