Lịch đi học của học sinh cả nước

02/05/2020 05:44 Tùng Dương
(GDVN) - Đến ngày 1/5, các địa phương đã thông báo về lịch trở lại trường của học sinh. Để đảm bảo an toàn, Bộ Giáo dục đưa ra 15 tiêu chí mỗi phòng không quá 20 em.

Để học sinh đi học trở lại, các nhà trường phải sắp xếp lại lớp học, bởi theo chỉ thị 19, học sinh ngồi học phải cách nhau tối thiểu một mét nhằm phòng Covid-19.

Với các khu vực thành thị đông dân, mỗi lớp thường từ 40 em trở lên, việc giữ khoảng cách này gần như không khả thi.

Năm học 2019-2020, hơn 22 triệu học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học.

Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.

Lịch đi học của học sinh cả nước. Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương