Lớp học bậc tiểu học có thể tổ chức hoạt động theo hình thức hội đồng tự quản

08/05/2020 06:26 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 6/5, Bộ giáo dục và Đào tạo đăng đàn dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học để lấy ý kiến dư luận.

Theo đó, tại Điều 17 về lớp học, tổ chức lớp học, khối lớp học, điểm trường thì dự thảo nêu rõ: 

Học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

Mỗi lớp học hoà nhập có không quá 02 học sinh khuyết tật, trường hợp đặc biệt, hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện thực tế để sắp xếp, bố trí thêm học sinh khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những học sinh khuyết tật có nhu cầu và có khả năng học hòa nhập đều được đi học.

Ở những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép. Số lượng học sinh và số nhóm trình độ trong một lớp ghép phù hợp với năng lực dạy học của giáo viên và điều kiện thực tế của nhà trường. Lớp ghép có không quá 02 nhóm trình độ và không quá 15 học sinh. 

Theo dự thảo Thông tư ban hành điều lệ Trường tiểu học, lớp học có thể được tổ chức linh hoạt theo hình thức hội đồng tự quản.(Ảnh minh họa: thangbinh.eud.vn)

Lớp học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó. Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học. Lớp học có thể được tổ chức linh hoạt theo hình thức hội đồng tự quản.

Hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

“Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. Tỉ lệ học sinh nam, nữ cân đối giữa các lớp trong khối lớp”, dự thảo nêu. 

Ngoài ra, trường tiểu học có thể có điểm trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiệu trưởng phân công một phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường.

Hội đồng tự quản là một tổ chức của học sinh, do học sinh thành lập ở từng lớp, dưới sự hướng dẫn của nhà trường và cha mẹ các em. Hội đồng tự quản và các Ban chuyên trách được thành lập theo một quy trình dân chủ và tự nguyện do các em học sinh tự đứng ra tổ chức, tự điều hành và phục vụ lợi ích học tập, giáo dục cho chính các em.

Hội đồng tự quản là một biện pháp giúp học sinh được phát huy quyền làm chủ trong quá trình học tập, giáo dục. Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong môi trường giáo dục, được rèn các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng tham gia, hợp tác trong các hoạt động ở lớp, trường. (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)
Thùy Linh