Lớp học đặc biệt: Thầy giảng bài như múa

14/10/2011 13:34 Giàng A Cối
(GDVN) - Giáo viên vừa giảng bằng miệng, vừa giảng bằng tay, vừa hóa mình thành bất cứ nhân vật nào mà các em được học.
Bạn đừng bất ngờ khi xem những bức ảnh như này, bởi đã gần 30 năm nay, thày và trò trường PTCS Xã Đàn-Hà Nội vẫn học như thế.
Trường có 400 học sinh, trong đó hơn 200 em khiếm thính, nên việc bố trí lớp học cũng đặc biệt hơn.
Việc giao tiếp đã khó khăn, nhưng giảng dạy còn gặp khó khăn hơn nhiều vì giáo trình các em học là giáo trình chung của Bộ. Tuy nhiên, đã được giảm bớt nội dung.
Những môn học khó diễn đạt như Hóa học, Sinh học,… cũng được lược bỏ.
Chỉ có một số em có thể phát âm rõ một số từ, nhưng tất cả đều phải đọc bài.
Mỗi em được giáo viên giao cho đọc một đoạn, nên việc chăm chú theo dõi bài luôn được chú trọng để có thể hiểu được nội dung của bài giảng và những từ mới trong phần giải nghĩa.
Những từ mới, khó hiểu, giáo viên phải hành động giống như nhân vật được nhắc đến trong bài để các em hiểu rõ hơn.
Nếu các em chưa hiểu thì giáo viên sẽ giải thích riêng cho đến khi các em.
Tuy nhiên, nhiều khi giải thích các em đã hiểu nhưng việc tìm đúng từ trong bài vẫn rất khó khăn. Do vậy, giáo viên sẽ phải đến tận nơi và chỉ từ đó cho các em.
Để có thể dạy được các em và vui vẻ như này, ngoài sự chuẩn bị vững về ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời giáo viên phải có tính kiên trì, tâm huyết và lòng yêu trẻ thực sự.
Cũng như lớp học bình thường khác, các em ở lớp học đặc biệt này trao đổi bài giảng rất sôi nổi, bằng cách rất đặc biệt của mình.
Ngay cả cách nói chuyện, trêu đùa trong giờ nghỉ giải lao cũng thú vị và đặc biệt.
Hàng ngày, các em tiếp xúc với những kiến thức mới nên ngôn ngữ và hành động cũng thay đổi thường xuyên. Để hiểu được các em, giáo viên thường phải trao đổi, nghe các em giải thích những ký hiệu mới đang dùng.
Giàng A Cối