Mời viết bài cho hội thảo “Tự chủ đại học”

02/07/2015 11:01 Phương Thảo
(GDVN) - Nhiều chủ đề về “Tự chủ đại học” đang chờ các trường hội viên Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tham gia.

Những năm gần đây, Nhà nước chủ trương đẩy mạnh trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. 

Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học cũng đã được khẳng định tại Điều 60 Luật Giáo dục và Điều 32 Luật Giáo dục Đại học. Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế” cũng chỉ rõ: giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò của hội đồng trường;… bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Ảnh minh họa. Nguồn Website Học viện Tài chính.

Trong quá trình triển khai chủ trương trên đã xuất hiện một số vấn đề cần làm sáng tỏ. Để có thể đề xuất được những kiến nghị khách quan và toàn diện hơn cho Chính phủ, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo Quốc gia về "Đẩy mạnh trao quyền tự chủ cho các cơ sở Giáo dục đại học", tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10  năm 2015.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý trường cử thành viên tham dự và viết bài cho Hội thảo theo các chủ đề như sau:

- Khái niệm và nội hàm tự chủ đại học (bao gồm tự chủ học thuật, tự chủ tài chính, tự chủ tổ chức – nhân sự,…).

- Xu hướng tự chủ đại học thế giới và thực trạng tự chủ đại học tại Việt Nam.

- Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội.

- Trao quyền tự chủ cho trường và cơ chế Hội đồng trường.

- Giải quyết mối quan hệ Đảng ủy - Hội đồng trường - Hiệu trưởng.

- Bản chất sở hữu của các loại hình cơ sở Giáo dục Đại học.

Bài viết có độ dài không quá 20 trang đánh máy trên khổ giấy A4, gửi về Văn phòng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (chị Võ Thị Việt Dung), Phòng 806, Cung Trí thức Thành phố, Số 80 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37957159; Email: leviet_khuyen@yahoo.com

Thời gian nhận bài trước ngày 15/9/2015. 

Phương Thảo