Muốn vào lớp 10 tại Hà Nội, học sinh phải làm bài thi tổ hợp

08/04/2018 19:09 Linh Hương
(GDVN) - Từ năm học 2019-2020, thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ phải thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố từ năm học 2019-2020 sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng bài thi tổ hợp nhiều môn học.

Theo đó, từ năm học 2019-2020, thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ phải thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc Tổ hợp 2 (Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học).

Từ năm học 2019-2020, thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ phải thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố chọn bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3 hàng năm.

Trong đó, các bài thi Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận. Bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và kết quả bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Quảng Nam xét tuyển lớp 10 theo phân vùng tuyển sinh

Đề thi gồm các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 4 cấp độ nhận thức:

Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Việc tuyển sinh sẽ thực hiện như sau: Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Linh Hương