Quảng Nam xét tuyển lớp 10 theo phân vùng tuyển sinh

07/04/2018 06:24
An Nguyên
(GDVN) - Phương thức tuyển sinh lớp 10 là xét tuyển theo phân vùng tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở trên địa bàn, kể cả vùng ven.

Ngày 6/4, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho hay, Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông, các trường chuyên biệt năm học 2018 – 2019.

Quảng Nam xét tuyển lớp 10 theo phân vùng tuyển sinh ảnh 1
Để vào được hai trường trung học phổ thông chuyên của Quảng Nam thì thí sinh phải trãi qua hai vòng thi. Ảnh: TT

Theo đó, đối với các trường trung học phổ thông công lập, phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo phân vùng tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, kể cả vùng ven.

Chỉ tiêu tuyển sinh là tuyển 85% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017 - 2018 đăng ký vào học lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, sau khi đã trừ đi số học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối tượng tuyển sinh thuộc diện tuyển thẳng phải thực hiện theo thông tư số 11 về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông và thông tư số 05 ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quảng Nam xét tuyển lớp 10 theo phân vùng tuyển sinh ảnh 2Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của Đà Nẵng năm 2018

Điểm xét tuyển bao gồm điểm kết quả rèn luyện, học tập và điểm cộng thêm. Cách thức xét tuyển là căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp.

Nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình của môn toán và môn ngữ văn của năm học lớp 9. 

Việc phân vùng tuyển sinh phải đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của học sinh và đồng thời đảm bảo tỷ lệ theo phân luồng của từng trường trung học phổ thông trong huyện, thị xã, thành phố.

Đối với các trường trung học phổ thông tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thì tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo quy định tại thông tư số 11 ngày 18/4/2014 và thông tư số 05/2018 ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ở các trường tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thì không bị hạn chế bởi địa bàn xét tuyển.

Đối với tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên, điều kiện dự tuyển thực hiện theo văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tuyển sinh qua hai vòng. Trong đó, vòng 1 sẽ tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

Vòng 2 sẽ tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã được chọn qua sơ tuyển ở vòng 1. 

Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng số điểm các bài thi môn chung cộng với điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số) và điểm khuyến khích (nếu có), được lấy đến hai chữ số thập phân (không làm tròn số).

Hiện Quảng Nam có hai trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông.

An Nguyên