Năm 2017 giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm

24/05/2016 07:23 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo địa phương năm 2017.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông năm 2017 theo lộ trình giảm hợp lý so với năm 2016. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm.

Bộ GD&ĐT quy định, năm 2016 ngành sư phạm phải giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu tuyển sinh (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Đây là một nội dung đáng chú ý trong công văn Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo địa phương năm 2017

Cũng trong công văn này, Bộ GD&ĐT đề nghị căn cứ vào đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất của các trường quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học;

Đến năm 2020 Việt Nam sẽ thừa khoảng trên 70.000 giáo viên các cấp

Các cơ sở đào tạo trực thuộc địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lưu ý là chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo các quy định nêu trên là năng lực đào tạo tối đa của cơ sở đào tạo.

Vì vậy, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực; thực hiện chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội.

Linh Hương